ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

حداقل دستمزد اعلام شد
ادامه فقر و گرسنگی
عيدی امسال دولت به کارگران

 
 
 
 
 

در آخرين روزهای سالی که رو به پايان است، اعلام حداقل دستمزد کارگران، ضربه ديگری بود بر پيگر مزدبران ايران که اخراج ها، بيکاری ها، بی حقوقی ها و جنبش رو به گستری اعتراضی کارگران را کامل کرد.

در حاليکه رسما اعلام شده در آمد يك خانوار، ماهيانه 4 ميليون ريال است، مشخص نيست شورای عالی كار با كدام معيار دستمزد کارگران را 183 هزار تومان اعلام کرد.

دستمزد روزانه هر كارگر در سال 86 عملا معادل 61 هزار ريال تعيين شده است، در حالی كه به دليل پيچيدگی و غير شفاف بودن قوانين، كارفرما بابت هر روز كار يك كارگر بايد بيش از 14 هزار تومان هزينه كند كه بخش عمده آن هيچ ‌‏گاه به كارگر پرداخت نمی‌‏شود.

افزايش 33 هزار تومانی دستمزد کارگران در سال 86 به بهانه پرهيز از تورم و گرانی، در برابر بودجه ای که دولت با تصويب مجلس و با دست گشاده صرف هزينه های جاری خود می‌‏كند يک ترفند توجيهی هيچ نيست.