ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  "تره به
تخمش ميره"
و"حسنی هم
 به باباش"
سيامک زند
 
 
 
 

 

در بازی پرسپوليس و سايپا درگيری بين شيث رضايی و علی دايی بالا گرفت. اواخر بازی علی دايی به سبک کاپيتان تيم ملی فوتبال فرانسه "زيدان" با سر به صورت شيث زد که از ديد داور پنهان ماند ولی دوربين ها آن صحنه را بارها پخش کردند.

علی دايی ابتدا سر سختانه اين عمل خود را تکذيب کرد، تا اينکه کميته انضباطی تشکيل جلسه داد و محروميت 4 جلسه ای و جريمه 20 ميليون ريال را برای دايی تصويب کرد. در اخباره شب سيما حرف های علی دايی پس از اعلام حکم کميته انضباطی پخش شد. هر چه از دهانش در آمد گفت و هر که را خواست تهديد کرد. نيمه شب در برنامه معروف ورزشی، فردوسی پور، مدير باشگاه سايپا را آوردند. او در سخنانی که حاوی تهديد بود(به رئيس کميته انضباطی) گفت: ما اين حکم را قبول نمی کنيم و درخواست تجديد نظر هم نمی دهيم. مراجع بالا تر از شاه حسينی رئيس کميته انضباطی هم هستند.

پس از 48 ساعت حرف های مدير باشگاه سايپا و علی دايی به کرسی نشست و محروميت 4 جلسه ای علی دايی به يک جلسه تقليل پيدا کرد که علی دايی مدعی شده است همين 1 جلسه هم زياد است. اين در حالی است که سابقه نداشته است که در ظرف 48 ساعت احکام کميته انضباطی به چنين صورتی تغيير کند و اين اتفاق به شايعه وجود ارتباط های امنيتی علی دايی دامن زده است. مسئولين کميته انضباطی استعفا دادند اما استعفا مورد قبول رئيس سازمان تربيت بدنی قرار نگرفت. درگيری فيزيکی در بازی فوتبال هميشه وجود داشته است، ولی اينکه کسی تخلف کند و در تلوزيون علنا مسئولين کميته انضباطی را تهديد کند سابقه نداشته است. حضور علی دائی در تيم ملی مثل وجود جنتی در شورای نگهبان شده است!

اين ماجرا را نوشتم، برای اينکه آقای ابطحی در وبلاگش ننوشته بود. ضمنا می خواستم بگم "تره به تخمش ميره" و "حسنی به باباش".