ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  صالح نيکبخت
به صلح نخواهيم رسيد
مگر تابع قانون شويم
 
 
 
 

 

محمد صالح نيکبخت، حقو‏قدان و وكيل دادگستری در همايش "صلح برای صلح" جبهه مشارکت که بمناسبت سالگرد ترور حجاريان برپا شد، گفت:

حجاريان شهيد زنده و سمبل عدم رعايت قانون در کشوراست و سعيد عسگر (عامل ترور حجاريان) به دليل عدم آموزش قانون به وجود آمد. در جامعه كنونی ما صلح برقرار نمی‌‏شود مگر آنكه آموزش حقوق مدنی و آموزش قانون از ابتدا به بچه‌‏ها داده شود.

مادامی كه قانون در جامعه قداست نداشته باشد و هر كس آن را به راحتی نقض كند و به ‌‏سزای اعمالش نرسد، صلح در جامعه محقق نمی‌‏شود. علت‌‏العلل عدم تثبيت صلح در جامعه عدم رعايت قانون است. عدالت كيفری به دليل نبود قانون اجرا نمی‌‏شود و همين امر موجب بروز خشونت در جامعه خواهد بود.