جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  دربرابر ايران
ترکيه پيوندهای خود را
با اتحاديه عرب گسترش می دهد
 
 
 
 

 

وزير امور خارجه ترکيه در جريان سفر به مصر و شرکت در اجلاس اتحاديه عرب در قاهره اعلام کرد: ترکيه نيز نگران ادامه فعاليت های هسته ای ايران است و به همين دليل در صورتيکه شورای امنيت سازمان ملل متحد تحريم های بيشتری عليه ايران اعمال کند، ترکيه نيز آنها را به مورد اجرا خواهد گذاشت. اين اجلاس بمدت دو روز در قاهره ادامه داشت و محور اصلی مذاکرات آن برنامه های اتمی ايران و احتمال حمله نظامی به ايران و دامنه يافتن جنگ در خاورميانه و خليج فارس بود.