ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بودجه نظامی، بودجه آموزشی را بلعيده
حمايت 500 چهره سياسی
از خواست معلمان کشور
 
 
 
 

 

بيش از 500 تن از فعالان سياسی و اجتماعی با انتشار نامه ای سرگشاده با معلمان كشور ابراز همدردی كردند. آنها در اين نامه نوشتند: به اعتقاد ما اعتراضات شما به پايين بودن حقوق و دستمزدها، فشارهای تورمی، ناامنی شغلی، عدم دسترسی به خدمات رفاهی و سلامت، بی توجهی به كرامت و عدالت نسبت به فرهنگيان حق مسلم شماست كه بايد با ياری همه مردم كه به واقع رشد اجتماعی خود را مديون شما هستند، تحقق يابد.

ما می دانيم كه به رغم تضييقات و محدوديت ها و فشارهای جدی وارده بر شما، بازهم در بودجه سال 86 بيشترين رشدها متوجه هزينه های نظامی و امنيتی و كمترين آن در مورد رفاه، آموزش و سلامت بوده است.

اين روند بی ترديد سلامت اجتماعی شما و خانواده های تان را هرچه بيشتر در معرض خطر قرار می دهد. از اين رو، ضمن محكوم كردن برخورد خشونت بار با تجمع مسالمت آميز و قانونی شما و نقض ماده 20 اعلاميه جهانی حقوق بشر و اصل 27 قانون اساسی و ضمن اعلام همدردی و همبستگی با آن قشر شريف خواستار رسيدگی فوری و جدی به نيازها و مطالبات اقتصادی شما هستيم.