ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  برای انتشار در پيک نت
اطلاعات افشاگرانه ای
از آنچه در "ايران خودرو" می گذرد
 
 
 
 

اطلاعات زير درباره ايران خودرو، جهت انتشار در پيک نت، دراختيار ما قرار گرفته است:

ما جمعی از كاركنان شركت قالبهای صنعتی ايران خودرو می باشيم كه می خواهيم قسمتی از تخلفات روی داده دراين شركت را به اطلاع شما برسانيم تا به وسيله شما اين مطالب به اطلاع كليه هموطنان برسد . شركت قالبهای صنعتی ايران خودرو در كيلومتر 5 آزادراه كرج قزوين  با سرمايه ای بالغ بر بيش از 500 ميليارد ريال و با مجموعه ای از بهترين تجهيزات ماشينكاری و قالبسازی در ايران ( و يا حتی می توان گفت در خاورميانه) قرار دارد. متاسفانه قالبهای صنعتی ايران خودرو به علت سومديريت و دزدی های كلان و آشكار به ويژه پس از مديريت آقای منطقی در ايران خودرو ( كه منجر به تغيير مديريت در قالبهای صنعتی ايران خودرو نيز گرديد ) دارای بيش از 40 ميليارد ريال تا پايان سال 84 ضرر انباشته می باشد كه اين مبلغ مرتب در حال افزايش است . تخلفات مديران اين شركت بقدری زياد است كه تنها به برخی  موارد آشكار آن اشاره می نماييم تا برخی آقايان مزايای مديريت دولتی را بدانند :

1- در ابتدا برخی از سوابق كاری مديران را اريه می كنيم تا بيشتر با نحوه اداره كردن شركتی با حجم سرمايه گذاری فوق توسط دولت نخبه گرا آشنا شويد :

- آقای علی باغشاهی : مدير عامل – فاقد هر گونه سابقه مدير عاملی حتی در شركتهای كوچكتر كه فقط جهت اينكه با حقوق مدير عاملی بازنشسته شود مورد لطف دوستان قرار گرفت. (ايشان دارای 28 سال سابقه كار بودند)

- آقای غلامرضا علوی – عضو هيات مديره – مدير كليه پروژههای شركت ( ارزش پروژههای قالبهای صنعتی ايران خودرو بطور ميانگين بالای 100 ميليارد ريال يا 10 ميليارد تومان است ) -  فاقد هرگونه سابقه مديريت ، رياست ، مسولی ، سرپرستی و ... – خواهرزاده يكی از مديران ايران خودرو كه با لطف دايی در 28 سالگی بدون حتی يك روز سابقه مديريت عضو هيات مديره قالبهای صنعتی ايران خودرو گرديد در ضمن بعد از بازنشست شدن آقای باغشاهی قرارست به عنوان مديرعامل معرفی گردد.

- آقای علی قاسم سليمانی دودران – عضو هيات مديره – قايم مقام اجرايی - كارمند سابق سپاه پاسداران – فردی كه به علت عدم لياقت از مديريت مهندسی عزل شد ( در مديريت قبلی ) و در پروژه گلگيرسه تكه داخلی RD كه درقالبهای صنعتی ايران خودرو جز كوچكترين پروژهها بود بعلت سو مديريت موجب تحميل هزينه های زيادی به شركت گرديد بطوريكه از سوی كارگران ملقب به قاسم سه تكه شد – ايشان در پروژه NP نيز به علت عدم آشنايی موجب شد قيمت تمام شده بيش از 20 ميليارد ريال بالاتر از قيمت واقعی گردد.   

- آقای علی يونسی – مدير منابع انسانی – فاقد هر گونه مدرك دانشگاهی (قالبهای صنعتی ايران خودرو يك شركت تخصصی است و بيش از 90 درصد پرسنل آن دارای تحصيلات عاليه می باشند) – كارمند سابق وزارت كشور

-  آقای مرتضوی مدير ماشينكاری و مونتاژ - مدير واحدی كه تجهيزات آن به گفته مسولان وزارت دفاع حتی در صنايع دفاع نيز بطو يكجا وجود ندارد - فاقد هرگونه سابقه مديريت ، رياست ، مسولی ، سرپرستی و ... – عدم آشنايی با صنعت قلبسازی و دستگاههای CNC

-  آقای وحيد مجدی مدير سيستمها و انفورماتيك  - فاقد هرگونه سابقه مديريت ، رياست ، مسولی ، سرپرستی و ... –آشنايی با كامپيوتردر حد مقدماتی -  عدم آشنايی با برنامه نويسی حتی در حد ابتدايی – ايشان به خاطر دوستی پدرشان با ميرعامل در زمان داشجويی و قبل از سربازی در سن 26 سالگی مدير اين واحد شدند- ركورددار ارتباط غير شرعی و همچنين تعداد دوست دختر ( از دانشجويان دانشگاه آزاد كرج بپرسيد )

- آقای موسوی مدير مهندسی - مدير واحدی كه همانند پرسنل آن در ايران بسيار كمياب هستند - فاقد هرگونه سابقه مديريت ، رياست ، مسولی ، سرپرستی و ... – ايشان به خاطر دوستی پدرشان با ميرعامل در سن 28 سالگی مدير شدند-

- آقای طاهری سلطانی مدير مالی - فاقد هرگونه سابقه مديريت ، رياست ، مسولی ، سرپرستی و ...

 

- آقای سليمانی مدير كنترل پروژه -  فاقد هرگونه سابقه مديريت – ايشان به خاطر دوستی با آقای وحيد مجدی مدير اين واحد شدند- ايشان پس از اينكه جانشين مديريت كنترل پروژه شدند آموزش كنترل پروژه را ديدند.

-  آقای گزانی مدير فروش - فاقد هرگونه سابقه مديريت ، رياست ، مسولی ، سرپرستی و ... – ايشان به علت تخلف از شركت سديدريخته گرمجبور به استعفا گرديد و در مصاحبه فنی نيز در قالبهای صنعتی ايران خودرو رد شد و به واسطه مديرعامل استخدام شد.

3- قالبهای صنعتی ايران خودرو دارای ظرفيت بيش از 1700 تن طراحی و ساخت قالب كه در حال حاضر حتی به ميزان يكدهم ظرفيت نيز كار ندارد. جهت جبران كسری كار مديران شركت تدابير ذيل را انديشيده اند:

  - حذف سرويسهای اضافه كار

  - محدوديت سقف اضافه كار كارمندان و كارگران

  - دادن 30 ساعت اضافه كار تشويقی به مديران ( هزينه هر ساعت اضافه كار مديران 3 برابر اضافه كار يك كارشناس است ) ونداشتن سقف اضافه كار برای مديران ( در حاليكه معمولا در ساعات اضافه كار كامندی وجود ندارد ).

  - اعطا هزينه 4 عدد لاستيك سالنه و2 ميليون ريال  ماهيانه به مديران بابت حق بنزين ( يعنی هر مدير بايد 2500 ليتر بنزين جهت رفت و آمد به شركت مصرف كند! )

  - دادن 20درصد تخفيف جهت خريد خودرو سمند ( حدود 25 ميليون ريال ) به مديران هر سه سال يكبار

  - اعطا 50ميليون ريال بابت خريد خودرو و 100 ميليون ريال بابت خريد مسكن وام قرض الحسنه به مديران

  - درآمد مديران با مشخصات فوق بطور متوسط 4 برابر يك كارشناس ( بدون پارتی و متخصص ) می باشد.

- پاداش آخر سال مديران حدود 4 برابر يك كارشناس ( بدون پارتی و متخصص ) است.

4- دادن تخفيفات بدون منطق به مشتريان خاص از طرف مديران برای مثال شركت آيينه هنر و صنعت كه معمولا از طرف مدير فروش و مدير ماشينكاری اعمال می شود بطوريكه در يك مورد قيمت پيشنهادی نصف هزينه تمام شده بود. اين دو مدير تصادفا همكلاس هم بودند .

5- ارسال مديران به نمايشگاههای خارجی بدون هيچگونه ارتباطی با نوع فعاليت شركت برای مثال نمايشگاه هانوفر آلمان كه در ذيل اشاره می شود :

- اين نمايشگاه برای شركتهای سازنده قطعات استاندارد بود كه مشتريان قالبهای صنعتی ايران خودرو نمی باشند و حضور اين شركت فقط هزينه بر بود .

- معاونت مالی و اداری قالبهای صنعتی ايران خودرو يكی از اعضای تيم بود كه تنها به دليل ديدار خانوادگی ( ديدن خاهر خانم ) به ماموريت رفت . هزينه هر نفر به غير از حق ماموريت 30 ميليون ريال گرديد يعنی پرسنل  قالبهای صنعتی ايران خودرو هزينه ديدار نون زير كباب آقا را تقبل نمودند .

- يك تلويزيون LCD به مبلغ 25 ميليون ريال جهت اين نمايشگاه خريداری شد كه البته هيچگاه برنگشت و كسی هم مورد بازخواست قرار نگرفت ( چون مدير بودند ) در حاليكه پرسنل جهت مبالغ كمتر از ده هزار تومان هم در كميته خسارت جريمه می شوند .

- هزينه شركت در نمايشگاه فوق بيش از 500 ميليون ريال بود كه البته هيچ سودی نداشت .

6- سو استفاده پيمانكاران با كمك مديران از شركت برای مثال شركت كمند قالب  ( متعلق به آقای صنمی ) بعد از اينكه مبلغی بيش از 2ميليارد و چهارصد ميليون ريال به قالبهای صنعتی ايران خودرو بدهكار بود  شركت فوق را منحل كرد و يك شركت ديگر با عنوان ابزار خودرو پارت تاسيس كرده و با اين عنوان به ادامه سو استفاده از قالبهای صنعتی ايران خودرو ادامه داد.

7- قالبهای صنعتی ايران خودرو روزانه بيش از 20 تن ضايعات ورق دارد و با توجه به توليد اين شركت در روزهای تعطيل (حتی روزهايی مانند تاسوعا – 22 بهمن و ... ) ماهانه بالغ بر 600تن ضايعات ورق دارد. اين ضايعات در سال 84 به مزايده گذاشته شد و شخصی به نام آقای حسينی با قيمت 1550 ريال بازای هركيلو برنده شد اما با دستور كميته فروش ضايعات و تاييد مديرعامل ضايعات به آقايان روح اللهی و صنمی به قيمت 1555 ريال ( يعنی 5 ريال ) بيشتر فروخته شد در حاليكه برنده ضايعات حاضر شد قيمت خود را تا 1600ريال افزايش دهد كه با واكنش شديد مدير فروش و مدير اداری مواجه شد . لازم به ذكر است كه  آقايان روح اللهی و صنمی بجای پول قراردادی با قالبهای صنعتی ايران خودرو جهت پرسكاری تعدادی قطعه بلانك منعقد كردند در حاليكه در همان زمان پرسنل و پرسهای قالبهای صنعتی ايران خودرو بيكار بودند . ( ارزش ريالی ضايعات بالغ بر يك ميليارد ريال در سال 84 بود )

اينها گوشه هايی از مواردی است كه در يكی از تخصصی ترين شركتهای تابعه ايران خودرو رخ ميدهد ، شركتی كه مجری اصلی پروژههايی مانند ساخت قالبهای سمند ( X7 ) ، NP  ( پژو206 صندوقدار ) ، D7 (بازسازی قالبهای  پژو 405) و ... می باشد و البته در هر يك از پروژهها تخلفات ميلياردی صورت گرفت كه مدارك آن موجود است و البته بازرسان در اين موارد نابينا می شوند . البته مشروح تخلفات ( كه موارد فوق گوشه هايی از آنهاست ) جهت سازمان بازرسی كل كشوردر ارديبهشت سال 85 ) و رييس جمهور عدالت خواه كه به دنبال اعلام جرايم اقتصادی است در شهريور 85 ارسال شد كه البته چون گوش آقايان در اين مواقع سنگين است فرياد ما به جايی نرسيد.