ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

 ماه است حقوق نگرفته اند
500 کارگر نساجی طبرستان
برای اعتراض راهی تهران شدند
احمدی نژاد در سفر به مازندران وعده احيای اين کارخانه را داد، اما در تهران پای حکم انحلال آن را امضاء کرد!

 
 
 
 
 

500 كارگر كارخانه نساجی طبرستان مازندران كه 6 ماه است حقوق نگرفته‌‏اند، برای احقاق حقوق شان راهی تهران شدند.

كارخانه نساجی طبرستان يكی از فعال ترين واحدهای نساجی استان مازندران بود كه تا سال 74 حدود 10 هزار كارگر داشت، اما امروز تعداد كارگرانش به كمتر از 800 نفر تقليل پيدا كرده است.  6 سال پيش اين واحد نساجی به بهانه بازسازی، كارگران را تحت پوشش بيمه بيكاری قرار داد كه در واقع هيچ كاری در اين رابطه انجام نشد.  مديريت كارخانه تعداد زيادی از كارگران را بازخريد, اخراج و بازنشسته تحميلی كرد. احمدی نژاد در ادامه حرف ها و وعده های تبليغاتی و بی پشتوانه ای که در جريان سفر به استانها می زند و می دهد، در سفر به استان مازندران نيز در جمع مردم قائمشهر گفته‌‏ بود صنايع نساجی مازندران به خصوص طبرستان بايد احيا شود! اما وی در بازگشت به تهران به اتفاق 4 وزير کابينه خود پای صورتجلسه‌‏ای را امضا كرد كه بموجب آن بايد اين كارخانه نساجی منحل شود!