ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

برخی اخبار محافل سیاسی داخل کشور

از 15 بهمن به بعد

زمان حمله به ایران را

حاکمیت پیش بینی کرده

به احمدی نژاد وظیفه داده شده؛ برای آماده سازی افکارعمومی درتلویزیون با مردم سخن بگوید، با این شرط که از پاسخگوئی به منتقدان و نمایندگان مجلس پرهیز کند. علی لاریجانی وظیفه بسیج برخی مراجع قم را برعهده گرفته است. علی خامنه ای زیر فشار برای ایجاد وحدت میان روحانیون و مراجع و دلجوئی از روحانیون منتقد حاکمیت اوست. برای متخصصان تاسیسات مهم شیف (نوبت) کار تعیین شده تا همه در یک زمان، در یک محل نباشند.

 

درمحافل سیاسی داخل کشور گفته می شود، در روزهای گذشته، در راس حاکمیت جلسات فشرده ای با هدف آماده شدن برای حمله نظامی امریکا به ایران برگزار شده است. دراین جلسات بنا بر موضوعاتی که مطرح بوده، گاه برخی فرماندهان نظامی، گاه برخی مقامات امنیتی و در اغلب آنها چند چهره ثابت که از آن ها بعنوان اعضای ستاد بحران نام برده می شود حضور داشته اند. ازجمله هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، منتقدان سیاست اتمی و نظامی یکسال اخیر در جمهوری اسلامی. در یکی از این جلسات احمدی نژاد نیز شرکت داشته است.

مهم ترین تصمیم محرمانه ای که گرفته شده "آماده باش قرمز" از هفته دوم بهمن ماه است. بموجب همین خبرها، اطلاعاتی دراختیار حاکمیت است که بموجب آنها از 15 بهمن باید منتظر حمله نظامی امریکا به تاسیسات اتمی و نظامی ایران و متعاقب آن حمله به تاسیسات نفتی ایران بود. در برخی تاسیسات مهم، از شمار کارکنان و متخصصات کم شده و کار و مسئولیت آنها بصورت نوبتی با متخصصان مشابه تقسیم شده است. حیرت آور آنست که در برخی از این ارگان ها و تاسیسات در صد حقوق ها نیز بر مبنای 15 روز و نه یک ماه کامل(30 روز) محاسبه و پرداخت شده است!

از دیگر تصمیمات این جلسات، مطلع سازی برخی روحانیون حکومتی در شهر قم است، که با این هدف علی لاریجانی دبیرشورای عالی امنیت ملی به شهر قم اعزام و با چند روحانی حکومتی دیدار کرده است. برخی نکات پیرامون خطر حمله و جنگ و ضرورت حمایت از حاکمیت به این روحانیون ابلاغ شده است. برای دیدار با مراجع و روحانیون منتقد علی خامنه ای و دولت تاکنون پیشنهادها از سوی هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی رد شده است، این دو معتقدند رهبر خود باید پیشگام آشتی با این گروه از روحانیون شود و برای وحدت دوباره روحانیون چاره اندیشی کند.

احمدی نژاد نیز ماموریت یافته تا در سیمای جمهوری اسلامی حاضر شده و موقعیت منطقه و کشور را برای مردم توضیح بدهد، اما با این شرط که از حرف های تحریک آمیز پرهیز کند و این تریبون را تبدیل به تریبونی به مقابله با نمایندگان مجلس و پاسخگوئی به انتقاداتی که در روزها و هفته های اخیر مجلس متوجه او کرده نکند.

توجیه مطبوعات و خبرگزاری های داخلی جهت آماده شدن برای شرایط بحرانی نیز از مسائلی که دراین جلسات مطرح است و این احتمال که فضای خبری در کشور با شتاب بیشتری بسته شود وجود دارد.