ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

چه کسانی درحاکمیت خود را با این دوبند و تبصره همسو کرده اند؟

دو بند و تبصره مهم

در قطعنامه کنگره امریکا

 

کنگره امریکا سرگرم بحث پیرامون طرح بوش برای تقویت روز افزون نیروهای نظامی امریکا در عراق و خلیج فارس است. دراین میانه قطعنامه ای صادر شده که دو بند آن بسیار پرمعنی است و بیش از آنکه ارتباطی با حضور امریکا در عراق داشته باشد، متوجه تدارک حمله نظامی غافلگیرانه به ایران است:

1-    یک بند آن مربوط به مخالفت با حمله نظامی به ایران است که از طرح جدید بوش برای عراق استنباط می شود و کنگره تاکید کرده، بدون اجازه کنگره نباید چنین اقدامی صورت گیرد.

2-    بند دیگری که از بند بالا مهم تر است و این جمله در آن قید شده "کنگره با حمله نظامی به ایران مخالف است، مگر در صورت وارد آمدن ضربه ای از سوی ایران به منافع امریکا"

بند بالا، بصورت تبصره به قطعنامه کنگره اضافه شده است، اما از نظر اهمیت، بمراتب پراهمیت تر از متن قطعنامه است، چرا که تفسیر این منافع را آزاد گذاشته تا کاخ سفید هرگونه که خواست آن را تفسیر کند. مثلا خطر بسته شدن تنگه هرمز و ضرورت حفظ امنیت عبور نفت از این تنگه و یا شلیک یک موشک از داخل ایران به طرف نیروهای امریکائی در خلیج فارس (که در اوضاع بی درو پیکر نظامی- دولتی ایران بعید نیست)

این سیاهه را می تواند امریکا با هدف جنگی خود ادامه دهد و به همین دلیل باید نگران برخی اظهار نظرهای حیرت آور در مجلس و یا از سوی اعضای کابینه و یا فرماندهان سپاهی در روزهای اخیر بود. از جمله، اظهارات سئوال برانگیزی که روز گذشته در باره بستن تنگه هرمز از سوی برخی نمایندگان مجلس بیان شد و یا سرمقاله هائی که حسین شریعتمداری در همین ارتباط در کیهان می نویسد. (نمونه هائی در این ارتباط را در شماره امروز پیک نت می خوانید)