ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

مانور نظامی در گرمسار

برای دفاع از حریم هوائی تهران

همزمان با مذاکرات و بحث های مهمی که در راس حاکمیت جریان دارد اما مردم بکلی از آن بی خبر نگهداشته شده اند، یک تمرین نظامی جدید برای مقابله با حمله به ایران بزودی شروع می شود و احتمالا چند مانور نظامی دیگر نیز تا 15 بهمن برگزار خواهد شد. 15 بهمن زمانی است که جمهوری اسلامی معتقد است حمله به ایران پس از آن، هر لحظه امکان پذیر است.

مانوری که در دستور قرار گرفته بمدت 3 روز و در منطقه ای نزدیک شهر گرمسار انجام می شود و هدف از آن دفاع از حریم هوائی تهران است. دراین مانور دو موشک" زل زال" و "فجر 5" قرار است پرتاب شوند. موشک فجر 5 تا 80 کیلومتر بُرد دارد.  گفته می شود امریکا در صورت حمله به ایران 24 هدف را در مرحله اول این حمله مورد نظر دارد.