جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

وزيرخارجه اسبق آلمان
حمله اتمی به ايران
قرار بود بهار گذشته انجام شود

 
 
 
 
 

يوشکا فيشر وزير سابق امور خارجه آلمان در مصاحبه ای با خبرگزاری انتخاب گفت:

پس از  پايان رياست جمهوری خاتمی عملا با شعارهای تند روز افزون و انتخاب مواضع شديد دولت جديد کار برای ايران سخت تر شده است. ما در سال 2005 به ايران هشدار داده بوديم، اما ايران نخواست بپذيرد. ايران به مصلحت هايش نينديشيد، همچنانکه فرصت های بسياری را سوزاند. اکنون نيز به اين فرصت سوزی ادامه می دهد.

ما 9 ماه پيش به همراه آلبرايت وزير خارجه امريکا در دولت کلينتون و همکاران سابق خود از ديگر کشورهای فرانسه، هلند، لهستان و لوگزامبورگ، طی نامه ای به جورج بوش امريکا را از حمله به سيستم اتمی ايران برحذر داشتيم و همزمان از دستگاه رهبری آمريکا خواستيم برای حل مساله هسته‌ای ايران مذاکرات مستقيم با ايران را آغاز کند. اما...نتيجه اين تلاش آن شد که ايران مذاکره را نپذيرفت. ايران عملا در اين چند سال خود به دست خود باعث انزوای خود شده است.

فيشر در برابر اين سئوال که آيا امريکا عليرغم بحرانی که در عراق با آن روبروست ممکن است به ايران حمله کند؟ پاسخ داد:
سياست های آمريکا هيچگاه قابل پيش بينی نيست. حکومت آمريکا هر وقت احساس خطر کند دست به اقدام می زند. يقين بدانيد که سياستمداران ايرانی از سوختن فرصت ها بسيار متضرر خواهند شد، گرچخ ما تمام تلاشمان را می کنيم که فضا را به شرايط عادی بازگردانيم و ايران و آمريکا را سر يک ميز بنشانيم، قبل آنکه جنگ ديگری آغاز شود.