ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  جنگ و ويرانی
حق ملت نيست
اسماعيل عبادي(و.آلما)
 
 
 
 

 

نمی گويم نظرات خود را در مورد اسرائيل عوض کنيد، يا هولوکاست را نفی نکنيد؛ يا... می خواهم بگويم دارای هر ايدئولوژی که باشيد استراتژی اشتباهی را در پيش گرفته ايد. استراتژی دنيای امروز مبارزه اقتصادی است و جنگ ما را ويران خواهد کرد. بحث ترس نيست. من شما را شجاع فرض می کنم، اما برخی اوقات شجاعت دودمان ملتی را بر باد می دهد. اين به هلاکت رساندن خود است. روی مردم (برای جنگ) نمی توان حساب کرد، چرا که استراتژی جنگی آمريکا روی زمين نخواهد بود و تنها ضربات پياپی هوايی انتظار می رود. پس فکر خاکريز نباشيد که حتی اگر ميليونها نفر پشت اين خاکريزها باشند باز هم بازی را باخته ايم.

قائم مقام را همه خوب می شناسيم. زمانی که شاه مقتدر قاجار به تحريک فرماندهان نظامی می خواست جنگی را با يکی از کشورهای همسايه(روسيه) آغاز کند چنين گفت: مالياتی که دولت روسيه می گيرند چقدر است؟ شاه برآشفت از اين سئوال و پاسخ داد: ششصد کرور. قائم مقام گفت: شاهنشاها مالياتی که ما می گيريم چقدر است؟ شاه گفت: شش کرور. امير ادامه داد:

جنگ شش کرور و ششصد کرور نه شرط عقل است.

قائم مقام در ميان ما نيست و تحليل اين گفته پر معنی بماند برای بعد. اما چرا نبايد سئوال او را تکرار کرد که:

آقای رئيس جمهور! مالياتی که آنها می گيرند چقدر است؟ مالياتی که ما می گيريم چقدر است؟ به خدا اين جنگ نه شرط عقل است.

به فرض که تنگه هرمز را ببنديم. به فرض که تلاويو را با خاک يکسان کنيم. آقای رئيس جمهور! تنها با چند صد حمله هوايی آمريکا صدها ميليارد دلار خسارت به بار خواهد آمد که جبرانش دهها سال طول می کشد.  مراکز اتمی، پالايشگاهها و فرودگاهها روی هم چقدر می ارزند؟ مطمئن باشيد که با بستن تنگه هرمز - البته اگر توانش باشد- امنيت انرژی دنيا به خطر می افتد و همه به جان ما خواهند افتاد. شما همه را با اين استراتژی عليه کشور خواهيد شورانيد.

شجاعت داشته باشيد و مملکت را به دم تيغ نسپاريد. باور کنيد که درغير اينصورت اوضاع آشفته تر خواهد شد.

شمارش معکوس بوش شروع شده است. اين تشويش اذهان عمومی نيست، بلکه تنوير افکار عمومی است. کشور به حمله آمريکا اصلاح نمی شود، بلکه ويران می شود. بايد از ويرانی جلوگيری کرد.