جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه دو مجله معروف آلمان
با دو وزير خارجه امريکا و انگلستان
نمی توانيم درباره
حمله به ايران
پاسخ صريح بدهيم!
ترجمه آزاده تهرانی

 
 
 
 
 

دو مجله مهم  آلمان "اشپيگل" و "فوکوس" با دو وزير خارجه امريکا و انگلستان جداگانه مصاحبه کرده و آن را در آخرين شماره های خود، دوشنبه(دیروز) منتشر کردند. با آنکه در هر دو مصاحبه مسائل خاورميانه و عراق مطرح است، اما محوری ترين و مهم ترين سئوالات پيرامون ايران و آينده آن است. اين دو مصاحبه را مستقل از هم می خوانيد:

 

مصاحبه وزير خارجه انگلستان

-         اقدام بوش برای اعزام 21 هزار و 500 سرباز جديد به عراق با واکنش ها و انتقادهای زيادی، حتی از سوی متخصصان نظامی روبرو شده است. اين انتقادات را نادرست ارزيابی می کنيد؟

بکت: هنوز برای يک قضاوت صريح زود است. اما برای کنترل اوضاع خطرناک بغداد اقدامی جسورانه و درستی است. وقتی که بوش می گويد که در بغداد موفقيت هائی بدست آورده، درتحليل خود کاملا محق است. او معتقد است وضعيت زمانی وخيم می شود که ارتش منطقه ای را تحت کنترل گرفته و دوباره رها کند.

-         بلر نخست وزیر انگلستان دراين تصميم بوش نقش و نفوذ داشته؟

بکت :  همانطور که می دانيد آنها تماس سيستماتيک با هم دارند. طبيعی است که  درباره اوضاع عراق و تصميمات مهم با يکديگر گفتگو ميکنند، اما درباره اين مسئله مشخص، ايالات متحده خود تصميم گرفت.

-         گهگاه اين مسئله نگران کننده شنيده می شود که اسرائيل می تواند، اعزام سربازان امريکائی به عراق را دستآويزی برای حمله به ايران قرار دهد.

بکت: من اينطور فکر نمی کنم که استراتژی واشنگتن با آنچه اسرائيل در تدارک آنست درانطباق باشد، اما هرکسی از برنامه اتمی ايران و توليد سلاح اتمی دراين کشور کاملا نگران است.

-         خطر حمله اسرائيل به ايران چقدر جدی است؟

بکت: من اميدوارم اين خطر زياد بزرگ نباشد، اما اجازه دهيد يک مسئله را بگويم. جامعه بين الملل بسيار تلاش کرد تا بتواند يک پيشنهاد بزرگ منشانه در اختيار ايران بگذارد. حال اين ايران است که بايد تصميم خود را بگيرد.

-         و اگر ايران به آن پاسخ ندهد ميتوانيد بگوئيد که مسئله به جنگ منجر می شود؟

بکت: هيچکس فعلا مايل نيست دراين باره سخن بگويد و هيچکس هم خواهان مناقشه با ايران نيست. جامعه بين الملل و ايالات متحده در صددند که ايران را به پشت ميز مذاکره بکشانند.

 

مصاحبه با وزير خارجه امريکا

-         فکر نمی کنيد  زمان گفتگوی مستقيم با ايران فرا رسيده است؟

رایس: خير. من اينطور فکر نمی کنم. تصور من اينست که ايرانی ها ناقض تعهدات بين المللی هستند. آنها حتی درعراق در عملياتی که به کشته شدن سربازان امريکائی منجر می شود شرکت دارند. آنها به بی ثباتی لبنان دامن می زنند و اين کار را با ديگر همکاران خود در بخش هائی از فلسطين انجام ميدهند. هر کس ميداند که ايران چه بايد بکند. من حاضرم 27 سال سياست خارجی امريکا درارتباط با ايران را تغيير بدهم و با همتای ايرانی خود بر سر ميز مذاکره بنشينم، در صورتيکه ايران به درخواست جامعه بين الملل عمل کند. بنابراين سئوال اين نيست که چرا ما با ايران مذاکره نمی کنيم. بلکه سئوال اينست که چرا آنها شرايطی را نمی پذيرند که منجر به مذاکره شود.

-         چه اطلاعاتی مبنی بر حمايت ايران از شبه نظاميان عراق دراختيار داريد.

رایس: من فکر ميکنم شبکه هائی وجود دارد که احتمالا بوسيله ايرانی ها تعليم می بينند و حمايت مالی هم می شوند. بعضی بمب هائی که در عراق استفاده می شوند بسيار ماهرانه ساخته شده اند و تکنولوژی در آنها بکار برده شده که نمی توان کاملا مشخص ساخت در کدام کشور ساخته می شود. به همين جهت بوش کاملا شفاف اعلام کرد که اين شبکه را تعقيب خواهد کرد.

-         نمی خواهيد از مرز ايران عبور کنيد؟

رایس: اين سئوال از کيتس وزير دفاع امريکا نيز شده است. او يکبار به اين سئوال پاسخ داد که اين درخواست از ارتش امريکا نکرد، زيرا تمام عمليات بايد در خود عراق انجام شود. ما خواهان گسترش مناقشه نيستيم. هدف ما متوجه آن فعاليتی است که به ما ضربه می زند.

-         اقدام شما عليه شبکه ايران درعراق، خطر مناقشه با خود ايران را دامن نمی زند؟

رایس: من فکر می کنم که ايران بايد تمام عمليات خود را در عراق قطع کند. البته ما هم دست روی دست نخواهيم گذاشت و اجازه هم نخواهيم داد که سربازان ما درعملياتی کشته شوند که ايرانی ها در آن شرکت دارند.

-         اجازه دهيد در باره تحريم عليه ايران صحبت کنيم. شورای امنيت سازمان ملل مايل است تحريم ایران در چارچوب عمومی منشور سازمان ملل و بند هفتم اعمال شود. امريکا در باره چگونگی استفاده از  بند هفت  منشور سازمان ملل نظر ويژه ای دارد؟

رایس: ما بايد در اين ارتباط با متحدان خود صحبت کنيم که برای مرحله بعدی چه اقداماتی را بايد انجام دهيم.

-         شما تحريم سخت عليه ايران را ترجيح ميدهيد. آيا بايد شرکت های آلمانی روابط خود را با ايران محدود کنند و يا کاملا آنرا قطع کنند؟

رایس: اين بسته به تصميم شرکت های خصوصی است، اما اجازه دهيد بگويم که من دنيای تجارت را می فهمم، اما اين شرکت ها بايد ريسک معامله با ايران را هم در نظر بگيرند و در باره آن فکر کنند. آنها بايد ريسک تحريم های بعدی را هم در نظر بگيرند. ايالات متحده، تمام بانکهای ايران را بلوکه خواهد کرد. قوانين ما با کسانی که با بانک هائی معامله می کنند که ما آنها را بلوکه کرده ايم بسيار سختگيرانه است. ايران را بايد آنگونه ديد که هست. کشوری که تحت قطعنامه شورای امنيت و بند هفتم آن مورد مجازات قرار گرفته است. ايران درحال حاضر در وضعيت دشواری قرار دارد. اين کشور فعلا می تواند با کره شمالی، کنگو، سودان و ليبريا ارتباط داشته باشد. هرچند کنگو و ليبريا نيز از جمع هم پيمان های ايران خارج خواهند شد، اما فقط بند هفتم برای اعمال فشار به ايران کافی نيست.