ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ازبازداشت او خبر می دهند
سردبير روزنامه انتخاب کجاست؟

 
 
 
 
 

در برخی محافل مطبوعاتی ايران گفته می شود "مصطفی فقيهی" سردبير جوان روزنامه انتخاب که دانشجوی کارشناسی فلسفه يکی از دانشگاههای فرانسوی است، اخيرا درجريان بازگشت از سفر فرانسه دستگير شده است. توهين به مصباح يزدي؛ سياه نمايی و انتقاد از دولت؛ مصاحبه با روزنامه نگاران خارج از کشور - از جمله بهنود و ابراهيم نبوی- بعنوان اتهامات او ذکر شده و جمع اين اتهامات را در يک اتهام کلی "اقدام خلاف امنيت ملی" تنظيم و دليل بازداشت او ذکر کرده اند. مصطفی فقيهی پس از بازگشت از سفر به فرانسه که می توانسته در ارتباط با دوره دکترای او باشد، در فرودگاه بازداشت شده است.

در همين محافل ضمن ابراز نگرانی از نا معلوم بودن زندان فقيهی که باحتمال زياد بند ويژه وزارت اطلاعات و امنيت در زندان اوين می تواند باشد، گفته شده که در چند روز اخير سايت انتخاب چندين بار فيلتر شده و تهديد کرده اند که در صورت انتشار خبر بازداشت فقيهی اين سايت در ليست کامل فيلترينگ قرار خواهد گرفت.