جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

تايمز آن لاين:
ايران
سياست های جديد اتمی
همراه با مذاکره کنندگان جديد
ترجمه بايرام منصوري

 
 
 
 

 

تايمز آن لاين- 26 ژانويه- ماری کالون- ليلا اصغرزاده- تهران

 

براساس اطلاعات بدست آمده از منابع موثق در دستگاه حکومتی ايران، آيتالله خامنه ای بمنظور کاهش تشنج با غرب، تغييراتی را در سياست برنامه هسته ای ايران مورد نظر قرار داده است.

افراد نزديک به خامنه ای ضمن درک هشدارهای ايالات متحده و سازمان ملل در مورد تحريم های اقتصادی، از وی خواسته اند تا گروهی ميانه رو را برای مذاکره پيرامون بازرسی از تاسيسات هسته ای ايران انتخاب کند. اين حرکت درحقيقت کوتاه کردن دست احمدی نژاد است که تهديدهای وی در مورد نابودی اسرائيل، ايران را هرچه بيشتر منزوی و موجب آشفتگی وضع اقتصادی ايران شده است.

منابع دولتی درايران گفته اند که تغيير سياست های ايران از سوی خامنه ای اتخاذ شده است که در زمينه سياست  خارجی، امنيتی و نيروهای مسلح حرف آخر را می زند.

گفته می شود که خامنه ای معتقد است که هدف واشنگتن تنها توقف برنامه های هسته ای ايران نيست، بلکه اين کشور در صدد تغيير رژيم در ايران می باشد.

وی همچنين معتقد است که منافع ملی از سوی رئيس جمهوری که شعارهای غير ضروری سر می دهد، نا ديده انگاشته شده است.

براساس پيشنهاداتی که مورد بحث قرار گرفته است، گروهی از اعضای پنج عضو دائمی شورای امنيت به اضافه آلمان و يا قدرتی اتمی مثل هند می توانند برنامه های اتمی ايران را تحت نظر قرار دهند.

 

واشنگتن ممکن است اين پيشنهاد را ناکافی و دير هنگام تلقی کند، اما مذاکره کنندگان اروپائی احتمال دارد که آن را يک حرکت مفيد درجهت بازگشائی مجدد مذاکرات با ايران در نظر گيرند.

 در رابطه با کاهش قدرت احمدی نژاد در روزهای اخير، نمايندگان مجلس ايران در مورد سياست های  او در زمينه مذاکرات اتمی و بحران رو به افزايش اقتصادی ايران بشدت از وی انتقاد کرده اند.

سعيد ليلاز(روزنامه نگار و تحليلگر مسائل اقتصادی ايران) دراين مورد گفته است: "آينده مردم ايران در زمينه اقتصادی و سياسی هرگز تا به اين حد تيره و تار نبوده است."

ايرانی ها با بالا رفتن سريع قيمت های مواد غذائی و مسکن و بيکاری شديدی روبرو هستند که ميزان آن به 30 در صد می رسد.

ليلاز دراين رابطه می گويد:" احمدی نژا از سوی حاميانش در مورد تغيير سياستهای رسمی تحت فشار شديد قرار گرفته است."

منابع موثق در تهران معتقدند که عدم رضايت خامنه ای از سياست های احمدی نژاد وی را در شرايط  نامساعدی قرار داده است؛ تا آنجا که احتمال برکناری او می رود.

خامنه ای فقط هر چند گاه درجمع مردم صحبت می کند، اما روزنامه جمهوری اسلامی که متعلق به او می باشد انتقادات شديدی به احمدی نژا در مورد "شخصی کردن" مسئله هسته ای وارد آوره است. اين روزنامه در مقاله ای اساسی به قلم اديتور آن نوشته است: "نصيحت ما به رئيس جمهور اين است که ايشان تنها در سفرهای مهم داخلی راجع به مسئله هسته صحبت کند و از تحريک قدرت هائی مثل ايالات متحده  پرهيز کند و بيشتر بر روی احتياجات روازنه مردم تکيه کند که به وی به خاطر قول هائی که داده رای دادند."

ضعف احمدی نژاد از سوی رفسنجانی که در انتخابات گذشته از وی شکست خورد مورد بهره برداری قرارگرفته است.

براساس اطلاعات منابع موثق در تهران، يکی از اعضای تازه گروه مذاکره کننده ايران محمد موسويان خواهد بود که مذاکره کننده ارشد در زمينه مسائل هسته ای بود و از متحدان رفسنجانی بشمار می رود.

هفته گذشته، موسويان احمدی نژاد را متهم کرد که کشور را در مور خطرات ناشی از تحريم های سازمان ملل گمراه کرده است.