ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  برای احضار و استيضاح
تشکيل فراکسيون منتقدان
احمدی نژاد در مجلس
 
 
 
 

 

فراکسيون اکثريت مجلس هفتم، که "اصولگرا" نام دارد، سرانجام رسما به دو شاخه تقسيم و اعلام شد. فراکسيون اکثريت حامی دولت احمدی نژاد بود و اکنون با شکل گرفتن يک فراکسيون که از دل اکثريت بيرون آمده، و نام خود را "اصولگرايان خلاق" گذاشته، اکثريت به دوشاخه در مجلس تبديل شد. آنها که فراکسيون جديد را تشکيل داده اند از منتقدان دولت احمدی نژاد هستند و از همان لحظه ای که انشعاب آنها اعلام شد، در مجلس نام آن را گذاشتند "فراکسيون احضار". يعنی طرفداران احضار احمدی نژاد به مجلس از طيف اکثريت، که احتمالا درآينده با فراکسيون اقليت برای احضار و حتی استيضاح احمدی نژاد همسو خواهند شد.

محمد خوش چهره،‌ از طرفداران معروف احمدی نژاد درجريان انتخابات رياست جمهوری، عماد افروغ، که حدس زده می شد در کابينه احمدی نژاد وزير ارشاد شود و بالاخره  سعيد ابوطالب مستند ساز سيمای جمهوری اسلامی که از اعضای فراکسيون سپاه در مجلس است و پس از اشغال عراق توسط امريکائی ها بمدت 4 ماه در بازداشت آنها بود از جمله چهره های شناخته شده فراکسيون جديدند.