ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

گزارش ارسالی از مصاحبه تلويزيونی شب گذشته احمدی نژاد
کشور و مردم را می شناسم
کدام گرانی؟ کدام نگرانی؟
فرهاد محسنی

 
 
 
 
 

احمدی نژاد براساس آنچه قبلا اعلام شده بود شب گذشته در سيمای جمهوری اسلامی حاضر شد و به سئوالاتی که از او شد پاسخ گفت. از اين مصاحبه گزارش زير را با تاکيد بر اينکه "مصاحبه ای سطح پائين و تبليغاتی بود" از تهران برای ما ارسال داشتند که می خوانيد:

 

سئوال: آيا با نفت 33 دلاری می توان وعده ها را عملی كرد؟

- حدود 6000 ميليارد تومان در پروژه های زود بازده از محل نفت سرمايه گذاری می كنيم

سئوال: آيا ديپلماسی فعال شما (نامه به بوش و مركل و پاپ) به مرحله احساسی و شعاری  وارد نشده است؟

- احساسات لزوما بد نيست و الان بسياری از كشورها هزينه می كنند برای تحريك احساسات!

سئوال: کنفرانس هولوکاست؟

- بعضی ها مطرح می كنند اين تندی است ولی اين تندی نيست!

سئوال- بحث هسته ای و حمله به ايران؟

- آنها (غربی ها) در موضعی نيستند كه بتوانند اين تصميم(حمله به ايران) را بگيرند! مشکل هسته ای، مشکل آنهاست نه مشکل ما.            

سئوال- گرانی و تورم؟

- تورم زير سر مطبوعات است و القائی است.

- چند صدائی درکشور؟

- غربی ها می خواهند اينجا چند صدائی باشد، درحاليکه دستاوردهای ما مربوط به تك صدائی و وحدت ماست.

اختلاف و شکست جبهه هواداران دولت در انتخابات شوراها؟

- اين ها به دولت مربوط نيست و دولت هيچ حمايتی از آنها و از جمله خواهرش (پروين احمدی نژاد) نكرد.

سئوال: واقعا نگران  آينده مملکت نيستيد؟

- نه نگران نيستم. چرا بايد نگران باشم؟ من برخلاف آنچه که می گويند، کشور و مردم را بسيار خوب می شناسم و تنها رئيس جمهوری هستم که 365 شهرستان را رفته ام.