جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

همزمانی سئوال برانگيز
انقلاب سبز در لبنان
با کنفرانس "داووس"؟

 
 
 
 
 

از صبح ديروز بيروت صحنه تظاهراتی بود که بنام حزب الله لبنان تمام شده و يا با فراخوان حزب الله لبنان برپا شد. بلافاصله شبکه سی ان ان وسيع ترين پوشش خبری را به اين تظاهرات خيابان داد. بويژه صحنه های آتش زدن لاستيک و اخبار مربوط به ربوده شدن سه فرانسوی توسط تظاهر کنندگان. تاکيد پياپی سی ان ان مبنی بر سقوط قريب الوقوع لبنان به دامن حزب الله لبنان، يا ادعای شبكه خبری اروپا -ارونيوز - كه اعتصاب اپوزيسيون را "تظاهرات حرب الله طرفدار ايران" می نامد و آب تابی که سی ان ان بسيار شبيه سيمای جمهوری اسلامی و روزنامه کيهان تهران به اخبار اين تظاهرات داد، بتدريج تا پايان شب گذشته اين ذهنيت را شکل بخشيد که همزمانی اين تظاهرات با اخبار مربوط به مذاکرات صلح سوريه و اسرائيل از يکسو و کنفرانس داووس از سوی ديگر نمی تواند بی ارتباط باشد!

اگر حدس وگمان پيرامون واکنش در برابر مذاکرت سوريه و اسرائيل آسان بود، گمانه زنی پيرامون دليل همزمانی اين تظاهرات با کنفرانس داووس آسان نبود. اين گمانه زنی ممکن نبود تا بتدريج خبر سخنرانی بوش در بخش ها و فصل های خبری شبکه های تلويزيونی جهان جای خود را باز کرد و معلوم شد او می خواهد در ارتباط با مسائل خاورميانه و بويژه ايران يک سخنرانی تلويزيونی بکند.

هيچ حادثه ای باندازه آنچه که در لبنان گذشت نمی توانست ياری رسان بوش برای سخنرانی باشد که خطاب اصلی اش به شرکت کنندگان کنفرانس داووس است. همانجا که منتقدان سياست جنگی او گرد آمده اند و محمد خاتمی نيز با هدف روشنگری و جلوگيری از نقشه های بوش برای حمله نظامی به ايران خود را به آنجا رسانده است.

با آنکه هنوز زود است در باره آنچه روز گذشته در لبنان اتفاق افتاد و رسانه های جمهوری اسلامی و شبکه سی ان ان آنگونه برای آن سينه چاک دادند قضاوت نهائی شود. آنچه مسلم است مردم لبنان می خواهند از استقلال خود در برابر خطر تجاوز دوباره اسرائيل دفاع کنند، اما اين بحثی مستقل و جداگانه است، همانگونه که بحث پيرامون تاثير حوادث ديروز لبنان روی کنفرانس داووس و به سود سياست بوش برای ادعای "نجات خاورميانه" و ترساندن کشورهای عرب منطقه از آنچه در لبنان گذشت و می تواند در آينده در کشورهای آنها بوقوع بپيوندد بحثی مستقل و جداگانه.

بايد اميدوار بود دولت لبنان خود يک پای سناريوئی نباشد که بموجب آن نقشه ورود يک ارتش چند مليتی با شرکت اعراب به لبنان کشيده شده است تا تمرينی باشد برای گسترش چنين ارتشی جهت جنگ با ايران! آخرين سخنان نخست وزير لبنان مبنی بر احتمال تقاضای کمک از خارج، درکنار ادعاهائی که درباره حضور نيروهای شبه نظامی کشورهای ديگر(بخوانيد ايران و سوريه) در تظاهرات لبنان طرح کرد، بر همه نگرانی های ذکر شده در بالا می افزايد!