ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 

سئوال و اعتراض نماینده تبریز درمجلس

سیاست خارجی دولت

ماجراجوئی و غوغاسالاری است

 
 

اكبر اعلمي نماينده تبريز، سئوال زیر را از منوچهر متكي وزير امور خارجه در صحن علني مجلس قرائت کرد:

اغراق نيست اگر بگوييم مهم‌ترين مقوله‌اي كه هم‌اكنون در سياست و روابط بين‌الملل، ذهن كارشناسان و بازيگران سياسي را به خود مشغول كرده، يافتن راه‌حلي براي كاهش مخاصمات، اجتناب از جنگ و تسهيل شرايط براي همكاري ميان ملل و دولت‌هاي مختلف است. برخي غوغاسالاري‌ها و ماجراجويي‌ها كه توسط رئيس دولت صورت مي‌گيرد، هيچ نسبتي با مولفه‌هاي سياست خارجي ايران ندارد. معتقدم شيوه رئيس دولت به هيچ وجه با خاستگاه نظام جمهوري اسلامي ايران سازگاري ندارد. موضع نظام در قبال فلسطين اين بوده كه هر فلسطيني يك راي، اگر مدلي داشتيم در رابطه با راهبرد سياست خارجي چه ضرورتي دارد كه در شرايط فعلي بحث هولوكاست را مطرح كنيم كه مربوط به 60 سال گذشته است، يا همايش هولوكاست آن هم به صورت رسمي و توسط وزارت امور خارجه با حضور رئيس‌جمهور را برگزار كنيم كه همين بهانه‌اي به طرف مقابل بدهد. چه ضرورتي دارد از بعضي تعابير استفاده كنيم، مثل اعلام کردن قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل به عنوان "كاغذ پاره". اينها بهانه و مستمسك لازم را به آمريكا مي‌دهد تا بتواند خواسته خودش را كه در واقع ايجاد نوعي اجماع جهاني عليه جمهوري اسلامي ايران براي جلوگيري از استيفاي حقوق قانونياش است به منصه ظهور برساند.