جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تقابل با ج.ا
وزيرخارجه عربستان سعودی
ملاحظات سياسی را کنار گذاشت
 
 
 
 

 

وزير امور خارجه عربستان سعودی، در مصاحبه با روزنامه فيگارو چاپ فرانسه؛ ضمن بيان صريح ترين مواضع انتقادی نسبت به جمهوری اسلامی گفت:

ايران حق ندارد در امور اعراب، «مداخله» کند. دولت فرانسه نبايد برای مسائل مربوط به لبنان فرستاده ای را راهی تهران کند، زيرا چنين اقدامی يعنی اين که ايران حق دخالت در امور اعراب را دارد.

وزير امور خارجه عربستان در باره عراق گفت: تجزيه عراق برای عربستان سعودی قابل پذيرش نيست و به شکلی قطعی بايد جلوی اين کار گرفته شود. تجزيه اين کشور، بيش از همه به مردم عراق «ضربه» خواهد زد. ما هر کاری می کنيم تا عراقی ها، چه سنی و چه شيعه و چه کُرد، با يکديگر همکاری کنند. القاعده از درون عراق تنها عربستان سعودی را تهديد نمی کند بلکه تمام منطقه را تهديد می کند.

بدنبال اين مصاحبه، که ادامه و گسترش تيرگی روابط عربستان سعودی و جمهوری اسلامی است، سلسله تماس هائی از سوی ايران با مقامات سعودی گرفته شد و پيک های سياسی وزارت امور خارجه راهی رياض پايتخت عربستان سعودی شدند. تلاشی که ظاهرا به اين آسانی نمی تواند به نتيجه برسد، تا مجموعه سياست های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی و سمت گيری نظامی و تهديد آميز آن تغيير کند.