جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  عليه ايران
فرازهای تهديد کننده
سخنرانی سالانه بوش
 
 
 
 

 

جرج بوش رييس جمهوری آمريکا، در گزارش سالانه خود به مجلس سنا و مجلس نمايندگان گفت : ما با خطر فزاينده ای از سوی افراطی های شيعه که در خصومت با آمريکا قرار دارند، رو به رو هستيم.  اين ها در تلاش چيره شدن بر خاورميانه هستند. بسياری از آنها از سوی رژيم ايران هدايت می شوند. تروريست ها يی نظير حزب الله از سوی اين کشور حمايت مالی و نظامی می شوند و حزب الله، پس از القاعده، در مسابقه کشتن آمريکايی ها، مقام دوم را دارند.

رييس جمهوری آمريکا در بخش ديگری از سخنان خود تاكيد كرد: اقدام تروريست های حزب الله که از سوی ايران و سوريه حمايت می شوند، اختلاف ها و تنش ها را در منطقه افزايش داده و اکنون نيز آنها در تلاش تضعيف حکومت منتخب و مشروع لبنان هستند.

بوش همچين گفت منظور از تحريم ايران توسط شورای امنيت سازمان ملل متحد  جلوگيری از توليد سلاح هسته ای توسط ايران بود.

بوش با اشاره به طرح اعزام بيش از 20 هزار سرباز ديگر به عراق گفت: اين طرح، حاصل مشورت با فرماندهای نظامی بوده که همه جوانب و همه رويکردها را در نظر گرفته اند.