جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ادعای تدارک آزمايش اتمی درايران  
 
 
 

 

روزنامه انگليسی" تلگراف" به نقل از يک مقام عالی رتبه نظامی اروپائی مدعی شد که کره‌شمالی برای انجام يک آزمايش هسته‌ای زير زمينی - مشابه آنچه که خود در اواخر سال 2006 انجام داد- به ايران کمک خواهد کرد. تيمی از متخصصان کره‌شمالی در آينده نزديک به ايران می‌روند تا برای انجام يک آزمايش هسته‌ای زيرزمينی به ايران کمک کنند

«ميدل‌ايست‌ نيوزلاين» نيز در گزارشی به نقل از يک منبع نظامی غربی مدعی شد که يک هيات ايرانی مذاکراتی را  برای خريد کلاهک‌های جنگی متعارف با همتايان کره‌ای خود انجام داده‌است.