جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سخنان مهم وزيردفاع امريکا در اجلاس ناتو
که در دو هفته پر خبر گذشته به آن توجه نشد
پيش از هرمذاکره ای
قدرت نظامی ايران
بايد در هم کوبيده شود
 
 
 
 

 

در جريان دو هفته پرخبری که با سفر وزير خارجه امريکا به خاورميانه، خليج فارس و آلمان، سفر وزير جديد دفاع امريکا به افغانستان و خليج فارس و عراق شروع و سرانجام، به سخنرانی سالانه بوش، همزمان با تشکيل اجلاس مهم "داووس" در سوئيس ختم شد، شايد يکی از مهم ترين خبرها، کمتر زير ذره بين قرار گرفت. يعنی در اوج اخبار پياپی پيرامون حمله نظامی امريکا به ايران، خطر جنگ شيعه و سنی، نزديک شدن پايان مهلت پاسخ ايران به قعطنامه شورای امنيت سازمان ملل، خبرگزاری های در چند خط در باره اجلاس ناتو گزارش دادند و خبرگزاری های داخلی نيز آن را جدی نگرفته و منعکس نکردند. اين درحالی است که بنظر می رسد وزير دفاع امريکا در همين اجلاس، چکيده مشاهدات و رايزنی های خود و همچنين ديدگاه کاخ سفيد را در يک جمله بيان کرد. معنای اين جمله آنست که امريکا خيال مذاکره با ايران را- حتی در صورت عقب نشينی های اتمی- ندارد و نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی به هر بهانه ای در برنامه آنست.

وزير دفاع امريکا دراجلاس ناتو که هفته گذشته در بروکسل گفت:« در شرايطی که ايران در توهم تبديل شدن به يك قدرت منطقه اي بسر می برد هر مذاکره ای با آن بی ثمر است.»

تفسير ساده اين جمله آنست که اولا امريکا مرحله مذاکره با جمهوری اسلامی را پشت سر گذاشته است و دوم و مهم تر آنکه اين مذاکره پس از درهم کوبيدن قدرت نظامی آن مطرح خواهد بود.