جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

دو سخنرانی مسئله ساز در ايران
هفته نامه اطلاعات فضائی امريکا:
ايران می خواهد موشکی با
توان کلاهک اتمی را آزمايش کند

 
 
 
 
 

دو سخنرانی که خبرهای آن روز گذشته از تهران مخابره شد، به دو هيزمی می مانست که زير تنور جنگی و اتمی ايران گذاشته شده باشد. نخست ملاقات علاءالدين بروجردی با برخی از علما در قم و سپس سخنرانی به غايت تحريک آميز احمدی نژاد در مسجد ارک تهران که شايد برای خنثی سازی و به شکست کشاندن مذاکرات خاتمی در "داووس" ايراد شده باشد، اما تاثيرات مخرب آن فرا تر از نبرد قدرت در داخل کشور است.

علاء الدين بروجردی در سخنرانی خود در قم اعلام داشت که ايران به زودی ماهواره ای را به فضا پرتاب خواهد کرد که موشک ساخت ايران پرتاب می شود.

هفته نامه اطلاعات فضايی آمريکا بلافاصله اين خبر را اينگونه تفسير کرد که ايران به موشک های با بُرد 5 هزار کيلومتر دست يافته و آن را می خواهد زير پوشش پرتاب ماهواره به فضا امتحان کند!

همين هفته نامه بصورت تحريک آميز نوشت: ايران با اين موشک که کاملا قادر به حمل سلاح اتمی است، می تواند اروپا، روسيه و حتی چين را هدف قرار بدهد، اما قبل از همه آنها عربستان سعودی در معرض خطر است.

ماهواره ای که با اين موشک پرتاب ميشود 300 کيلو وزن دارد و موشک هائی که قابليت حمل چنين وزنی را دارند می توانند کلاهک های هسته ای 300 کيلوئی را به سراسر جهان حمل کنند.

خبرگزاری رويتر نيز بلافاصله گزارش داد که ايران يک موشک 30 تنی را برای پرتاب ماهواره آماده کرده است و مراکز فضا- دريای امريکا و اروپا اکنون با نگرانی جدی تری به اهداف ايران می نگرند.

اين مجله می افزايد که اين موشک نوع شهاب 3 بنابراين بااين بردميتواند به عربستان سعودی و ترکيه هم برسد.

(بخش تحريک آميز سخنرانی احمدی نژاد را بصورت مستقل در اين شماره پيک نت می خوانيد)