جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

يک مقام نظامی انگلستان:
مشکل حمله نظامی به ايران
وسعت بمباران اين کشور است

 
 
 
 

 

انيديپندنت ان لاين - نخست وزير اسراييل شب گذشته اعلام کرد که اين کشور با نيرويزنظامی جلوی توليد سلاح هسته ای در ايران را خواهد گرفت. او گفت مردم يهود با جای زخم هولوکاست که هنوز دربدنشان تازه است نمی توانند تهديد ديگری را تحمل کنند. ما درمقابل تهديد هسته ای می ايستيم وحتی ازاين تهديد پيشگيری می کنيم. او در کنفرانسکنفرانس "هرزيليا" سخنرانی می کرد که در آن"گری سمور" ، محقق هسته ای و مطالعات روابط خارجه اعلام داشت ايران سالها با توليد سلاح اتمی فاصله دارد.

همچنين يک مقام بلند پايه نظامی انگلستان گفت که اسراييلی ها درحمله به ايران جدی هستند و درحال حاضر مشغول آماده سازی افکارعمومی هستند، اما مشکل حمله نظامی آنجاست که چنين حمله ای با بمباران وسيع همراه خواهد شد.