ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

خطبه های توام با گريه هاشمی رفسنجانی
شرايط کشورعادی نيست
به خود بيآئيم و تدبير کنيم

 
 
 
 
 

نماز جمعه ديروز هاشمی رفسنجانی، بيش از آنکه محتوای آن بحث انگيز شود، گريه های چند نوبته او در خلال خطبه های اين نماز بحث انگيز شد. او به دفعات؛ حين سخنرانی گريست. هم زمانی که در باره عاشورا سخن گفت و هم زمانی که دوران انقلاب و سالهای اول پيروزی انقلاب را به ياد آورد.

هاشمی با همه تلاشی که در خطبه های ديروز نماز تهران کرد تا موقعيت بحرانی جمهوری اسلامی را تداعی نکرده و خود را متاثر از آن نشان ندهد، گريه هايش برای سالهای انقلاب و اول تاسيس جمهوری اسلامی همگان را به اين نتيجه رساند که اوضاع بسيار وخيم است.

رفسنجانی در نماز ديروز خود، در متن همه اميدهائی که بيان داشت، به صراحت اعتراف کرد که پرونده هايی که برای ايران باز شده محدود به پرونده اتمی نيست!

نکات مهم آنچه که خبرگزاری های داخلی از نماز ديروز رفسنجانی مخابره کرده اند چنين است:

« شرايط امروز کشورعادی نيست. در اين شرايط تفكيك نيروها و بی‌تفاوت كردن نيروهای توانمند كشور به خاطر برخی انحصارگری‌ها سم مهلكی است و اين كار نبايد صورت گيرد.

در زمان انقلاب بيش از 95 درصد از نيروها تحت فرمان امام(ره) يك حرف می‌زدند و بعد از پيروزی انقلاب نيز با همان شرايط عمل شد"( بغض و گريه) صلابت ملی امروز بايد حفظ شود و نبايد به كسانی كه می‌خواهند تفرقه ايجاد كنند اجازه‌ی اظهار وجود دهيم. امروز بايد با تدبير بيشتری عمل كرد. بايد مسافت‌های دورتر را نيز ديد و از حركت‌های نسنجيده پرهيز و امكانات را به درستی تنظيم كرد. در برابر حركات موذيانه‌ دشمنان بايد اقدامات درست و سنجيده‌ای داشت.

بايد حقيقتا تدبيرمان به اندازه‌ی حوادثی باشد كه در اطراف‌مان است.  دشمنان با امكانات زيادی وارد صحنه شده اند و ما وظيفه داريم هوشيارتر باشيم و در داخل هوشيارانه‌تر عمل كنيم.  با چند پرونده به سراغ ما آمده‌اند و در بسياری از مراكز جهانی نيز برای خود ‌رأی جمع كرده‌اند.

جنگ عجيبی كه در رسانه‌ها عليه ايران راه انداخته اند می‌تواند روی هر ملتی اثر بگذارد و يا ارتباطات خارجی آن را به خطر بيندازد. چيزی كه امروز در جريان است برنامه‌ای است برای اين كه ملت ما را مرعوب كنند و زندگی آنها را تحت تأثير قرار دهند، هم‌چنين سرمايه‌گذاری و توليد را در كشورمان ضعيف كنند.  برای مقابله با چنين توطئه‌های وسيعی بايد به خود بياييم و برنامه‌ی دقيقی داشته باشيم. »