جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سايت آژانس اتمی:
کشف ناگهانی اورانيوم غنی شده

 
 
 
 
 

سايت آژانس انرژی اتمی نوشت: يک گرجی روس تبار در کشور گرجستان؛ همراه با صد گرم اورانيوم غنی شده دستگير شده است. اين اورنيوم می توانسته در توليد بمب اتمی مورد استفاده قرار گيرد و فرد دستگير شده در بازجوئی های اوليه خود اعتراف کرده که فروشنده اين مواد يک روس بوده و تحويل گيرنده آن يک مسلمان و وی بعنوان واسطه اين معامله قرار بوده يک ميليون دلار دريافت کند.

او درهمين بازجوئی ها مدعی شده که خريدار اين اورانيوم، يک مسلمان عضو يک مجموعه سری بوده است! دو دولت روسيه و گرجستان درباره اين خبر تاکنون سکوت اختيار کرده اند، درحاليکه حدس زده می شود با اين خبر روسيه برای همراهی با سياست های کاخ سفيد عليه ايران تحت فشار قرار گيرد.