ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

شکار هوائی سوسیالیست ها درامریکا لاتین

وزیر دفاع اکوادور قربانی شد

خانم "گوادلوپ لاریوا" که قربانی سقوط مشکوک هلیکوپترنظامی اش شد،

(نفراول سمت چپ عکس) دبیرکل حزب سوسیالیست اکوادور نیز بود.

ترجمه از یونگه ولت- عسکرداوودی

 
 
 
 

با فاصله ده روز پس از گمارده شدن خانم«گوادلوپ لاریوا»، دبیر اول حزب سوسیالیست اکوادر به مسئولیت وزارت دفاع این کشور، او در یک سانحه مشکوک هوائی کشته شد.

بالگرد حامل «گوادالوپ لاریوا» وزیر دفاع  پنجاه وسه ساله اکوادور در منطقه سرنگون شد.

«رافائله کورآ» رئیس جمهورسوسیالیست و جدید اکوادور دستور تحقیقات دقیق در این رابطه را صادر کرده است.

بالگرد وزیردفاع جدید اکوادور «گوادلوپ لاریوا» که استاد علوم تاریخ در دانشگاه مرکزی شهرکیتو مرکز اکوادور نیز بود، در پی تصمیم های دولتی مبنی بر چیدن پایگاه نظامی آمریکا در اکوادور، در حال بررسی حضوری مانور های نظامی نیروهای نظامی اکوادور، در منطقه ای نزدیک به محل استقرار نیرو های نظامی آمریکا سقوط کرد.

در هفته های گذشته دولت« رافائله کورا» تصمیماتی علیه کنترل کامل منطقه مرزی هم مرز با  کشور کلمبیا با هدف جلوگیری از کشت تریاک و قاچاق هروئین گرفته است.

شایعه های تائید نشده ای حاکی از تیر اندازی هائی در محل نزیک به سقوط بالگرد است. «کوانکا» دبیر اول حزب سوسیالیست اکوادوردر مصاحبه ای گفت: ما مطمئن نیستیم که توطئه ای از طرف دشمنان اکوادوردر کارنبوده است. اعضاء حزب سوسیالیست اکوادور با تجمع در دفتر مرکزی حزب خواستند تا شایعه انفجار دربالگرد حامل وزیر دفاع مورد بررسی کامل قرار گیرد.

«هرناندو کلاوه» روزنامه نگار معروف کلمبیائی در مصاحبه ای با کنایه اعلام کرد که دولت های مخالف حضور آمریکا در منطقه آمریکای لاتین ضروری است فکری برای امنیت سرنشینان هواپیما ها و بالگرد ها کنند، زیرا روسای جمهور پاناما و اکوادور«عمر تودیجوس» و«جیم رودولس» نیز در سال 1981دراثرسرنگون شدن هواپیما های حامل خود کشته شدند و از طرف هیچ مقام مسئولی تا کنون مدرکی در این رابطه ارائه وهیچ توضیح قانع کننده ای دراین رابطه ارائه داده نشده است.