جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه راديوئی و کم بازتاب بوش
ضربه نظامی، به ايران
 به معنای اشغال آن نيست!

 
 
 
 
 

در روزهای پرخبری که پشت سرماند و درايران، مردم سرگرم تاسوعا و عاشورا از آن بی خبر ماندند، يکی هم مصاحبه است که بوش درباره ايران کرد. اين مصاحبه با راديو ملی امريکا انجام شد و بوش حاضر نشد در آن، منکر حمله نظامی به ايران شود و هر بار که اين سئوال مطرح شد، او تنها، گفت: "ما قصد اشغال ايران را نداريم!"

درهمين مصاحبه بوش از در دلسوزی برای مردم ايران برآمده و با جملاتی که عملا بوی تهديد از آن بر می آيد می گويد: " ادامه برنامه های اتمی ايران به زبان مردم اين کشور است!"، که معنای آن جز حمله به تاسيسات نظامی و اتمی ايران نمی تواند باشد.

مصاحبه کننده از بوش می پرسد: برای حمله به ايران، منتظر مصوبه کنگره هم می شويد"

بوش بی آنکه حمله به ايران را رد کند، تنها می گويد: "ما در نظر نداريم ايران را اشغال کنيم، بلکه از نيروهای خود در عراق محافظت خواهيم کرد."

خبرنگار بار ديگر و با سئوال ديگری به ياد رئيس جمهور می آورد که او فرمان تعقيب ايرانی های داخل عراق را درداخل خاک ايران صادر کرده است. بوش بار ديگر حمله را نفی کرده و می گويد:

"اين جمله که ما از نيروهای خود حفاظت خواهيم کرد به معنی اشغال خاک ايران است؟"

بوش در پاسخ به سئوال ديگری پيرامون اختلافات ايران و امريکا، مردم ايران را خطاب قرار داد و گفت:

"شما فرصتی داريد تا به عنوان يک سنت بزرگ مجددا شکوفا شويد، اما اگر دولت شما بر برنامه تسليحات اتمی اصرار ورزد، اين به منزله از دست رفتن فرصت ها برای مردم ايران است که نخواهند توانست قابليت های خود را به طور کامل تحقق بخشند."