ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

گزارش يک جمله ای خاتمی از ملاقات با جان کری
امريکائی ها نمی دانند،
اسلام شيعه ترسناک نيست!

 
 
 
 

 

عزاداری تاسوعا و عاشورا را محمد خاتمی در خانه هنرمندان گذراند و درآنجا سخنرانی کرد. او علاوه بر مسائل مذهبی مربوط به اين مراسم، اشاره ای نيز به ديدار خود با "جان کری" کانديدای دمکرات ها در دوره دوم رياست جمهوری بوش کرد، که اين بخش از سخنان او، عليرغم کوتاه بودن آن، بعنوان خبر مهم اين مراسم به سراسر جهان مخابره شد.

خاتمی گفت: «من در ملاقات با جان كری گفتم که امريکائی ها درك درستی از شيعه ندارند و به همين دليل تصميم‌های درستی در باره شيعيان نمی‌گيريم. نياز است در اين باره بيشتر تحقيق کنند. »

خواه نا خواه اين تمام گفتگوی خاتمی با جان کری نبوده است، اما همين اشاره نيز کافی است تا حدس زده شود که بخشی از گفتگوی خاتمی با جان کری، بحث بر سر مسائل عراق و لبنان و شيعيان در اين دو کشور و ارتباط آنها با جمهوری اسلامی و تفکيک شيعه با ترور بوده است. البته آن برداشت از شيعه و شيعيان که خاتمی و روحانيونی شبيه وی از آن دارند.