ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ساعت جديد کار بانک ها
بعد از تاسوعا و عاشورا
 
 
 
 

 

پس از يک دوره بحث و جدل مطبوعاتی- مجلسی بالاخره دولت يکی ديگر از اشتباهاتش را بی سر و صدا و در اوج سينه زنی و زنجير زنی های تاسوعا- عاشورا پس گرفت و ساعت کار بانک ها با کمی اينور و آنور برگرداند به حالت اول خود! خبر اين عقب نشينی و پس گرفتن اشتباه تصميم در اخبار شبكه اول پخش شد. مطابق اين خبر احمدی نژاد از وزارت اقتصاد خواست تا ساعت كار بانكها را طوری تنظيم کند كه قبل از شروع به كار ادارات باشد! بدين ترتيب، اين طرح ابتکاری و نبوغ آميز رئيس جمهور به گورستان اشتباهات وی پيوست و بايگانی شد. حالا همه منتظر برگرداندن ساعت ها در ميان دو شش ماهه سال هستند و همسو ساختن آن با همين تغيير در اروپا و بسياری از کشورهای آسيائی و افريقائی. يعنی همان که قبل از احمدی نژاد بود.