ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  آيت الله منتظری
بايد با مردم آشتی کرد
و فضای سياسی را گشود
 
 
 
 

 

آيت الله حسينعلی منتظری، در ديدار با اعضای انجمن حمايت از حقوق زندانيان در ايران گفت:

« با توجه به وضعيت فعلی ايران و فشارهای بين المللی که ما به طور جدی با آن روبرو هستيم بهتر است علاوه بر پرهيز از تندروی ها، فضای باز سياسی را در کشور حاکم کنيم. آيا نبايد با مردم خود مهربان تر شويم؟ متاسفانه هنوز در برخی جاها از اساتيد دانشگاه، دانشجويان، فرهيختگان و مردم عادی به بهانه های واهی يا سياسی زندانی هستند.

نظريه خودی و غير خودی که آقايان مطرح می کنند و به واسطه آن بسياری از نخبگان و مردم را به حساب نمی آورند و تنها اقليتی را صاحب کشور و انقلاب می پندارند، برخلاف آن چيزی است که قرآن از پيامبرش می خواهد. اينجانب اميدوارم مسئولان کشور تا دير نشده ، کمی بيدار شوند و از انحصار طلبی ها دست بردارند.»