جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اوپک گاز
پيشنهاد رهبر ج.ا، در مسکو رد شد

 
 
 
 
 

 

رهبر جمهوری اسلامی در ديدار با رئيس شورای امنيت ملی روسيه طرح تشکيل يک اوپک گازی را با شرکت ايران و روسيه مطرح کرد، اما ساعاتی پس از بازگشت ايوانف به روسيه، اين پيشنهاد از جانب روسيه رد شد.

وزيرخارجه نيز وعده تامين امنيت و همکاری امنيتی مشترک بين ايران و روسيه برای قفقاز را داد، که بيشتر به يک تعارف می ماند تا واقعيت، چرا که فعلا بحث بر سر تامين امنيت ايران و خنثی سازی توطئه حمله نظامی به تاسيسات اتمی و نظامی ايران است تا قفقاز.

رهبر جمهوری اسلامی همچنين به ايوانف گفت که همكاری فعال جمهوری اسلامی ايران و روسيه در مسائل منطقه، در چارچوب مشخص، می‌تواند مانع از اثرگذاری يكه‌تازی آمريكا شود.  ظاهرا وزيرخارجه مبتنی بر همين پيشنهاد رهبر مسئله تامين امنيت قفقاز را مطرح کرد.

خبرگزاری نووستی در مسکو گزارش داد که ايجاد اتحاديه گازی از لحاظ اقتصادی برای روسيه سودی در پی ندارد و سخنگوی وزارت توسعه اقتصادی و بازرگانی روسيه نيز گفت: " روسيه نياز به ايجاد اتحادی گازی دارد. بويژه که ايران تحت فشار شديد خارجی است. پيشنهاد رهبر ايران بيشتر پيشنهادی سياسی است تا اقتصادی. »