ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

فرمانده کل سپاه
پاسخ منفی به قطعنامه
و آماده پيامدهای آن
احتمال حمله به ايران هنوز ضعيف است، اما تصويب قطعنامه ای شديد تر را در پايان مهلت 60 روزه پيش بينی می کنيم.

 
 
 
 
 

رحيم صفوی فرمانده کل سپاه پاسداران برای کارکنان ستاد مشترک و به بهانه روزهای عزاداری ماه محرم سخنرانی کرد. او دراين سخنرانی به نکات درستی را همراه با نظراتی نادرست و توهم آميز چاشنی کرد. از جمله و بدرستی گفت:

غرب با صدور قطعنامه و تحريم و محدودکردن فعاليت‌های مالی و بانکی و نيز کاهش قيمت نفت به دنبال ضربه‌زدن به اقتصاد ايران است تا از اين طريق موجبات نارضايتی ملت ايران را فراهم کنند. "

رحيم صفوی بدرستی پيش بينی کرد که "قطعنامه‌ شديدتر عليه ايران پس از پايان يافتن مهلت 60 روزه تصويب خواهد شد"، که اين عملا تصميم قطعی حاکميت و يا حداقل فرماندهان سپاه برای دادن پاسخ منفی به قطعنامه شورای امنيت و ادامه غنی سازی است.

 

 بخش ديگری از سخنرانی فرمانده کل سپاه پاسداران متوجه احتمال حمله نظامی امريکا به ايران بود. او دراين بخش به اطلاعات حاکميت از دستگاه نظامی و ديپلماسی امريکا استناد کرده و احتمال حمله را ضعيف ارزيابی کرد. اين درحالی است که هيچ حاکميت عاقلی و هيچ فرمانده با تدبيری تحليل نظامی خود را بر مبنای اطلاعاتی که معلوم نيست با انواع بازی های اطلاعاتی به حاکميت رسانده شده باشد تنظيم نمی کند.

رحيم صفوی در اين بخش از سخنرانی خود گفت:

"احتمال حمله‌ نظامی عليه ايران بسيار ضعيف است. با توجه به اشراف کامل اطلاعاتی نسبت به تحرکات دشمنان به ‌ويژه آمريکايی‌ها و رژيم صهيونيستی در منطقه، علائم و دلايل استراتژيکی و تاکتيکی خاصی که دال بر حمله‌ نظامی آنها به ايران باشد، فعلا از سوی آنان پديد نيامده است.

مخالفت افکار عمومی مردم آمريکا و دموکرات‌ ها از ديگر موانع پيش روی آمريکايی ها برای حمله‌ نظامی به ايران است. "آمريکا و رژيم صهيونيستی" هرکدام در باتلاقی از مشکلات گير کرده ‌اند و بسيار هم ضربه‌ پذيرند و ما با اشراف کامل اطلاعاتی و با داشتن نيروهای مسلح قدرتمند، از آمادگی لازم برای مقابله با هرگونه تهديد نظامی برخورداريم و هر توطئه‌ ای عليه کشورمان را به شدت پاسخ می دهيم. "

 

آنچه با آن نمی توان موافق بود همين نکات وبرداشت های ماجراجويانه و هزينه تاريخی آن برای ايران است.