ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

درجلسه کابينه اعلام شد
مقاومت احمدی نژاد
دربرابر خلع يد از وی

 
 
 
 
 

دور تازه ای از مقاومت احمدی نژاد در برابر طرح کوتاه سازی دست او در سياست خارجی، مسائل اتمی و حتی سفر و سخنرانی های مسئله ساز، با سخنانی از او آغاز شد که در کابينه ايراد کرده و دفتر خبری رياست جمهوری نيز بلافاصله با آب و تاب منتشر ساخت. خبرگزاری دولت، يعنی خبرگزاری "فارس" نيز اين سخنان را بلافاصله منتشر ساخت و چند خبر من درآوردی نيز به آن اضافه کرد که در ادامه می خوانيد. احمدی نژاد در جلسه کابينه و بعنوان مخالفت با دخالت های لاريجانی و رفسنجانی و خاتمی و ديگران در سياست های خارجی و اتمی گفت:

"رييس‌جمهور به عنوان مسوول دستگاه اجرايی كشور پيگير و اعلام كننده مواضع هسته‌يی است.  دولت موظف به محقق كردن اين اراده ملی است و در دهه فجر امسال مردم ايران ضمن تاكيد بر حفظ حق هسته‌يی خود، تثبيت و استقرار حق كامل خود در فناوری صلح‌آميز هسته‌يی را گرامی خواهند داشت.  بدخواهان و دشمنان ملت ايران كه به برخی عوامل سست عنصر و يا به برنامه‌های ايجاد ياس و چند دستگی خود در داخل كشور دلبسته‌اند، بدانند نادرستی تصورات آنان يكبار ديگر در راهپيمايی يوم‌الله 22 بهمن، به وسيله ملت رشيد ايران آشكار خواهد شد.