ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه احمدی نژاد با خبرگزاری های داخلی
ايران، ابرقدرتی جهانی
که نيازمند نان شب است!

 
 
 
 
 

احمدی ‌نژاد که سخنان و نظراتش در خارج از ايران و برای پرونده سازی عليه ايران بيش از داخل کشور جدی گرفته می شود، روز گذشته در آرامگاه آيت الله خمينی باخبرگزاری های داخی مصاحبه کرد.

او در اين مصاحبه گفت: " كشور ما بسرعت در حال ابرقدرت شدن است".

او که حدس زده بود فورا مردم اين ابرقدرتی را با قيمت سيب زمينی کيلوئی هزار تومان و حقوق پرداخت نشده چندين و چند ماهه کارگران و اعتياد چندين ميليونی جوانان مقايسه خواهند کرد و به ريش داشته و نداشته طرح کننده اش خواهند خنديد، سرنا را از سر ديگرش فوت کرد و گفت: « البته، ابرقدرتی ما متكی بر داشتن سلاح يا حتی مناسبات و توانمندی‌های اقتصادی نيست، بلكه ما يك ابرقدرت فرهنگی - انسانی و تاثيرگذار بر قلب و روح انسان‌ها هستيم

احمدی نژاد در بخش ديگری از همين مصاحبه ادعای خنده دار ديگری کرد که آن هم خواندنی است. او گفت: «دشمنان چون نمی‌توانند از درون به ما لطمه بزنند، به جنگ روانی متوسل شده و مسايلی مانند تحريم را مطرح می‌كنند. حال سوال اين است كه آن‌ها چه چيزی را می‌خواهند تحريم كنند؟ ادبيات تحريم ديگر كاركردی ندارد. »

رئيس جمهور يا خود نادان است و يا مردم را نادان تصور کرده است. تحريمی که با قطعنامه شورای امنيت برقرار شده "ادبيات" نيست، اقتصاد و شکم است! دوبيتی های خود او شعراست و لالائی برای اطرافيانش.

در قسمت ديگری از اين مصاحبه، احمدی نژاد برای آنکه نقش خود را بعنوان پروکاتور و بهانه ساز حمله به ايران انکار کند، گفت:

"آن‌ها برای آسيب‌زدن به ملت ما به دنبال بهانه و دليل نمی‌گردند. آن‌ها اگر بتوانند هر لحظه می‌خواهند آسيب بزنند، ولی در حال حاضر نمی‌توانند كاری انجام دهند، اما اگر كاری را در حال حاضر انجام نمی‌دهند دليلش اين نيست كه دلشان برای كسی سوخته باشد يا منتظر اتفاقی باشند

 

احمدی نژاد پس از آنکه کوشيد شانه خود را از زير بار اتهام بهانه سازی برای حمله به ايران خالی کند، ادعای ديگری را مطرح کرد که کمتر از ادعای اول مضحک نبود. او گفت:

« آن‌ها نمی‌توانند ضربه بزنند و نتوانستن آن‌ها ناشی از استحكام، وحدت و پايداری ملت ايران است. اگر متحد باشيم می‌توانيم با داشتن روحيه‌ی ايستادگی و شهامت در برابر دشمنان بايستيم و شكست را تجربه نكنيم.»

به اين ترتيب رئيس جمهوری که حتی با شهرداری پايتخت کشور کارد و پنير است و چشم ديدن دبير شورای عالی امنيت ملی را ندارد و کمر به قتل امثال هاشمی رفسنجانی بسته و وزارت کارش می خواهد خون کارگران را در شيشه کند و هنوز بدنبال تسويه حساب های خصوصی با شورای شهر است و....  می خواهد با استحکام و وحدت و  اتحاد جلوی دشمن را بگيرد!

گرچه خود او در پايان همين مصاحبه ابراز اميدواری می کند "شکست را تجربه نکنيم!"