ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

کيلوئی هزارتومان
سيب زمينی، رکورد قيمت را
 در جمهوری اسلامی شکست

 
 
 
 
 

سيب زمينی می رود تا رکورد سرعت افزايش نرخ را در ايران بشکند و تا شب عيد قيمت آن با قيمت نان خامه ای و شيرينی مربائی در ايران برابری کند!

دبير خانه کشاورزی ايران در گفتگوئی کوتاه با خبرگزاری های داخلی قيمت سيب زمينی را تا کيلويی 1000 تومان اعلام کرده و گفته است: اين قيمت را ما 3 ماه قبل پيش‌بينی ‌كرديم ولی مسئولين دولتی با خوش خيالی گفتند سيب زمينی از کيلوئی 300 تومان بالاتر نخواهد رفت و اصلا به 300 تومان هم نمی رسد!

آن زمان پيشنهاد کرديم غده سيب زمينی وارد کرده و کشت سيب زمينی را گسترش بدهيم، اما وزارت جهاد كشاورزی به بهانه قرنطينه‌ و بيم از آلوده بودن سيب زمينی وارداتی برای کشت با آن مخالفت کرد. حالا برای مقابله با کمبود سيب زمينی و شکستن بازار آن بايد دهها و صدها هزار تن سيب زمينی را بدون در نظر گرفتن قرنطينه وارد کنند. وزارت بازرگانی نيز دراين ميان مقصر است.

حتی همين واردات کنونی سيب زمينی هم اگر سه ماه جلوتر انجام شده بود (احتمالا بدليل مسائل مربوط به تحريم های جديد) می توانستيم آن را با قيمتی پائين تر و حتی با در نظر گرفتن موارد قرنطينه وارد کنيم. همين حکم در باره گوجه فرنگی نيز جاری است و گوجه فرنگی را با قيمت بالا و بدون قرنطينه داريم وارد می کنيم.