جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اخبار شبح جنگ
لحظه به لحظه از پشت
ابرهای های سانسور بيرون می آيد
درغرب و مرکز ايران آماده باش درجه يک جنگی داده شده است. پروازهای نورانی برفراز ايران تا آستانه تهران رسيده است.

 
 
 
 
 

شمار پروازهای نورانی برفراز ايران، افزايش يافته است. برخی خبرگزاری ها اشاره به اين پروازها، برمبنای مشاهدات مردم می کنند، اما هيچ مقامی نمی گويد اين پروازهای نورانی که شمار آنها به وضوح افزايش يافته چيست و چه ماموريتی برفراز خاک ايران دارد. اين درحالی است که برخی سايت های خبری مانند "بازتاب" که در روزهای گذشته خبرهائی را دراين ارتباط منتشر کرده، به محافل نظامی نزديک اند و می دانند ماهيت اين پروازها چيست. همچنان که خبرگزاری چسبيده به دولت احمدی نژاد "فارس" نيز که اين نوع خبرها را با اشتياق و برای تشويق فضای جنگی در کشور منتشر می کند، اشاره به ماهيت اين پروازها نمی کنند. آخرين نمونه اين پروازها در قزوين ديده شده است و معلوم نيست ادامه آن به تهران نيز رسيده يا نه.

يک روزنامه چاپ امريکا "لس آنجلس تايمز" از قول مقامات وزارت دفاع امريکا نوشته است که نيروهای امريکائی مستقر در عراق برای کوتاه سازی دست ايران از عراق به پروازهای نظامی خود بر فراز مرزهای مشترک ايران و عراق افزوده اند تا مانع ورود بمب گذاران و انتقال دهندگان مواد منفجره و سلاح به داخل خاک عراق شوند. هنوز معلوم نيست پروازهای نورانی روزهای اخير بر فراز ايران که تا حوالی تهران نيز رسيده درهمين ارتباط است يا خير.

 

آمادگی جنگی در غرب کشور

همزمان با اين اخبار، روز گذشته در محافل سياسی تهران، با نگرانی اخبار اعلام آماده باش درجه يک جنگی به برخی واحدهای نظامی غرب و مرکز ايران دهان به دهان می شد. گفته می شود در اردبيل حتی برخی فرماندهان نظامی با خانواده های خود وداع کرده اند.