ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

7 ماه حقوق نگرفته اند

اجتماع کارگران در برابر استانداری گیلان

كارگران کارخانه " كنف كار" رشت كه هفت ماه است حقوق نگرفته اند، دیروز مقابل استانداري گيلان جمع شدند. كنف‌‏كار 200 كارگر دارد و از بخش دولتي به بخش خصوصي واگذار شده است.
 بر اثر ريزش برف سال 83 فقط به 10 درصد كارگاه‌‏ها آسيب رسيد مدير شركت با عنوان اينكه توان مالي ساخت خرابي واحد را ندارد، کارگران این کارخانه برای یکسال تحت حمایت بيمه بيكاري قرار گرفتند. اکنون 7 ماه از پایان مهلت یکساله آن بیمه گذشته است. كميسيون كارگري استانداري گيلان تصويب و به مدير این کارخانه اعلام كرده كه كارگران بايد به محل كارشان بازگشته و مشغول كار شوند، اما گوش چنگ انداختگان به کارخانه بدهکار نیست و به همین دلیل كارگران مقابل استانداري گيلان تجمع كردند تا مقامی یافت شود و به دادشان برسد.