ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  گفتگوی تلويزيونی و بحث انگيز هاشمی رفسنجانی
برکناری بنی صدر هم
با مقاومت امام روبرو بود
 
 
 
 

 

هاشمی رفسنجانی در برنامه پر بيننده "فوق العاده" سيمای جمهوری اسلامی که در ارتباط با خاطرات دوران انقلاب از او دعوت شده بود، چنان که به در گفته شود تا ديوار بشنود، از مورد برکناری بنی صدر از رياست جمهوری ياد کرد. نه تنها از اين مورد ياد کرد، بلکه با جزئياتی آن را توضيح داد که آن توضيحات می تواند وصف الحال امروز در جمهوری اسلامی باشد.

از جمله وقتی گفت:

به امام گفتم قاطعيت شما به نفع نظام است، ولی تابع منطق هستيد، حرف حق را گوش می‌دهيد، قبول می‌كنيد. ولی باز حضرت امام سعی می‌كردند كه يك ائتلافی درست كنند و نمی‌خواستند كه رئيس جمهوری كه با اكثريت رای آورده نتواند كارش را تمام كند.

هاشمی رفسنجانی در بخش ديگری از گفتگوی تلويزيونی خود به ترکيب اوليه شورای انقلاب اشاره کرد که علی خامنه ای در آن قرار نداشت و بعدها به پيشنهاد خود وی علی خامنه ای هم به شورای انقلاب وصل شد:

 حضرت امام زمانی كه شورای انقلاب را تاسيس كردند، پنج نفر را انتخاب نمودند كه هر پنج نفر روحانی بودند. آيت‌آلله مطهری، آيت‌الله موسوی اردبيلی، دكتر باهنر، من و آيت‌الله طالقانی احتمالاً؛ و گفتند كه اين پنج نفر هر كسی را كه می‌خواهد پيشنهاد كند، من هم آنها را تائيد كنم، ما هم پيشنهاداتی داديم، آيت‌الله خامنه‌آی كه در آن موقع در مشهد بودند، آيت‌الله مهدوی كنی و افراد ديگر؛ غير روحانيون را هم پيشنهاد داديم كه ايشان پذيرفتند.

مساله بنی‌صدر از مواردی بود كه بين ما و حضرت امام اختلاف نظر پيش آمد، نه اين كه بنی‌صدر را آدم صالحی نمی‌دانستيم؛ بنی صدر از همرزمان ما بود، وقتی هم كه به ايران آمد، ما وی را وارد شورای انقلاب كرديم؛ اما در اين مدتی كه با آقای بنی‌صدر كار كرده بوديم، به اين نتيجه رسيده بوديم كه وی برای رياست جمهوری مناسب نيست، عليرغم دوستی و همكاری كه داشتيم، البته حضرت امام مانند ما با بنی‌صدر كار نكرده بودند، ما پيشنهادمان آقای دكتر بهشتی بود تا نامزد رياست جمهوری شود، امام موافقت نكردند فرمودند روحانی نيايد و بر سر همين هم اختلاف داشتيم.