ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

امسال، مردم در دهه فجر
چشم و گوششان باز شد!

 
 
 
 
 

امسال تلويزيون در دهه فجر سنگ تمام گذاشت. برنامه های خوبی پخش شد. مثلا يک شب در کانال 5 برای نشان دادن دوران استبداد شاهنشاهی و حکومت ارتشی ها، سخنرانی ارتشبد ازهاری نخست وزير حکومت نظامی شاه را پخش کرد.

من که سنم به آن دوران(قبل از انقلاب) قد نمی دهد و به ياد ندارم، اما آنچه که اين ژنرال شاهنشاهی گفت مطابقت عجيبی داشت با يکی از سخنرانی های رهبر در جريان 18 تير 78.

ژنرال ازهاری که عليه تظاهرات سخنرانی می کرد گفت:

من جلوی اراذل و اوباش را می گيرم و نمی گذارم اينها زندگی مردم را مختل کنند. من از آقايان آيات عظام برای ختم اين غائله مشورت و کمک خواسته ام. همه ما در زير چتر دين مبين اسلام به خوبی می توانيم باهم زندگی کنيم و از اين روزهای سياه عبور کنيم و به روزهای سپيد برسيم. "

من آن رژيم را نديده ام اما وقتی ژنرال ازهاری از اسلام ناب محمدی سخن می گفت ديدم بين روش های حکومتی، چه شباهت های تبليغاتی وجود دارد.