جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

زير چتر نظامی امريکا
مالکيت 3 جزيره
امير امارات متحده عربی
ياد طلب گذشته اش افتاد!

 
 
 
 

 

درگرماگرم تقابل جبهه اعراب عليه ايران، اميرامارات متحده عربی، طلب گذشته خود را در باره سه جزيره تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی طرح کرد و خواستار مذاكرات مستقيم با ايران بر سرمالکيت اين سه جزاير شد.

شيخ خليفه بن زايد آل نهيان در جلسه افتتاحيه شورای ملی فدرال گفت: يا ايران بايد درباره سه جزيره مستقيما با ما وارد مذاکره شود و يا يا داوری بين‌‏المللی بر سر جزاير اشغالی را بپذيرد.

 آل نهيان که ايران را اشغال کننده سه جزيره روی گسترش روابط خود با کشورهای عرب منطقه کرده و گفت: امارات متحده عربی از حكم بين‌‏المللی پيرامون مالکيت سه جزيره مورد اختلاف با ايران پيروی می‌‏كند، درعين حال ما بدنبال ارتقا تفاهم و برادری منطقه‌‏ای، بويژه با كشورهای شورای همكاری خليج فارس هستيم و معتقديم اين سياست ما را قادر به حفظ روابط نزديك با كشورهای دوست و برادر می‌‏كند!