ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مصاحبه سفير ايران در عراق
70 ايرانی ديگر، دستگير
و روانه زندانهای عراق شده اند
 
 
 
 

 

سفير جمهوری اسلام درعراق در يک مصاحبه خبری با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی اعلام داشت که طی يک ماه گذشته 70 ايرانی در عراق دستگير شده و به جمع ديگر زندانيان ايرانی در اين کشور پيوسته اند. "حسن کاظمی" سفير جمهوری اسلامی درعراق که دربغداد اين مصاحبه را انجام داده، اضافه کرد:

تعداد زندانيان ايرانی در زندان های عراق به حداقل رسيده بود، اما از ماه گذشته تاكنون حداقل ‪ ۷۰ تن به اين تعداد افزوده شده‌است. اوضاع امنيتی در عراق مقررات ورود غير مجاز تشديد شده است. زندانهای عراق شرايط بسيار سختی دارد و ايرانی های دستگير شده در کنار عراقی ها وافغان ها زندانی می شوند. حتی بازداشت های موقت که تاکنون 6 ماه تعيين شده بود، اخيرا به دستور قاضی می تواند 6 ماه ديگر تمديد شود.

به گفته وی در بسياری از موارد با دستور مقام قضايی عراق مدت زندانی بازداشت‌ شدگان بدون هيچ دليل موجهی برای بار دوم و به ‌مدت ‪ ۶ماه ديگر تمديد می شود.  دستگيری ها با نزديک شدن چهلم امام حسين (اربعين) تشديد شده است. برخی زندانيانی که به تازگی آزاد شده اند، وضع زندان های عراق را بسيار وخيم گزارش کرده اند.

سفير جمهوری اسلامی در عراق تاکيد کرده که نيروهای امنيتی عراق روی افراد ۱۵تا ‪ ۳۵سال حساسيت ويژه دارند و به محض آنکه مدارک کسی برای سفر به عراق کامل نباشد دستگير می شود و برخی دستگير شدگان گفته اند که برای اعتراف به دليل ورود به عراق و نحوه ورود به اين کشور و رابطه هايشان تحت شکنجه قرار گرفته اند.