ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

در محافل در بسته امنيتی نظام
دو ابلاغيه دفتر رهبری
نظام برای ارديبهشت ماه
بايد خود را آماده کند!
پيام چند شخصيت شناخته شده نظام به رهبر: چرا مردم را
بايد در بی خبری نگهداشت و آنها را آماده حمله امريکا نکرد؟
دو گزينه ای که درباره آن بحث شده:
1- طرح امنيتی دستگيری شخصيت ها و چهره های سياسي
2- طرح ترور سريع همين شخصيت ها و چهره ها سياسي
اطلاعاتی که دفتر رهبر بدست آورده و ابلاغ کرده است:
1- فراخواندن کليه کادرهای مجاهدين خلق برای استقرار در عراق
2- ابلاغ پيام جديد "مايکل لدين" به جمع ايرانی موسسه "انترپرايز"

 
 
 
 
 

در تهران، با اشاره به برخی جلسات آشکار و پنهانی، از بحث هائی صحبت می شود که اين جلسات و ديدارها برای رسيدن به يک جمع بندی امنيتی پيرامون آنها تشکيل شده است.

محور اين جلسات که در آن چند طرح امنيتی بررسی شده دو اطلاعی است که گويا محرمانه به دفتر رهبر رسيده و ايشان برای اقدام و آمادگی به زير مجموعه دولت و ارگان های امنيتی ارجاع داده است. اين اطلاعات 3 روز پيش از سالگرد 22 بهمن از دفتر رهبر به ارگان های مورد بحث ابلاغ شده است و محور آن آمادگی امنيتی برای حمله امريکاست.

1- در خبر اول، ضمن تاکيد بر قطعی بودن حمله امريکا از دولت و ارگان های امنيتی خواسته شده تا روحيه مردم را بی آنکه درباره قطعی بودن حمله چيزی گفته شود، برای دفاع ومقابله آماده کنند. حتی خواسته شده است که طرح امنيتی تا پيش از ارديبهشت بايد تهيه و به اجرا گذاشته شود.

کسانی که در راهپيمائی و تظاهرات 22 بهمن در ميدان آزادی حضور داشته اند، اين شعار را از قول برخی گروه های متشکل شنيده اند:«اريبهشت- ماه بهشت». گروه هائی که با توجه به اطلاعات بالا بايد وابسته به سپاه پاسداران باشند و حمله به ايران را برای ماه ارديبهشت در نظر گرفته اند.

در همين زمينه گفته می شود که طرح يک سلسله دستگيری ها در دست بررسی است و وابستگان و حاميان قتل های زنجيره ای پيشنهاد يک سلسله ترورهای فوری و پشت سر هم را داده اند اما موافقت با آن موکول به اطلاعات کامل از فعاليت های آنها و موقعيت سياسی آنها در ميان مردم شده است.

2- دومين اطلاعی که از دفتر رهبری ابلاغ شده مربوط است به مجاهدين خلق. دفتر رهبری اطلاع داده است که بموجب اخبار محرمانه ای که آن دفتر دريافت داشته، کادرهای سازمان مجاهدين خلق به عراق فراخوانده شده اند و اين فراخوان نمی تواند با موافقت و حتی نقشه های آينده امريکا درباره جمهوری اسلامی نباشد. در ادامه همين بخش از ابلاغيه دفتر رهبری آمده است که در آخرين ديدار جمع ايرانی وابسته به موسسه "انترپرايس" در امريکا، اين خبر از جانب "مايکل لدين" نقل شده است:«کار تمام است و برای حرکت بی بازگشت آماده شويد!»

با آگاهی از اين جلسات آشکار و غير آشکار و بحث هائی که درآنها مطرح شده است، گفته می شود چند تن از منتقدان جدی و صاحب نام سياست اتمی کشور طی پيامی برای رهبر از وی خواسته اند تا از دولت بخواهد بجای بستن کامل فضای مطبوعاتی و رسانه ای کشور؛ اجازه داده شود اخبار نگران کننده پيرامون حمله امريکا به ايران به اطلاع مردم رسانده شود. آنها تاکيد کرده اند که اکنون در محافل تصميم گيرنده خطر را بسيار جدی ارزيابی می کنند و حتی اطلاعاتی نيز دراين باره ارائه می دهند اما در رسانه ها کاملا برعکس آن عمل شده و مردم در خواب غفلت نگهداشته ميشوند. آنها در اين پيام خود تاکيد کرده اند که مجريان اين سياست نه تنها به مردم و به نظام خدمت نمی کنند، بلکه سرگرم خيانتی ملی هستند، چرا که در صورت حمله ناگهانی به ايران مردمی که بی خبرنگهداشته شده اند قبل از آن که به تعرض دشمن پاسخ بدهند، گريبان نظام را به اين دليل که آنها را بی خبر نگهداشته بود خواهند گرفت.