ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

وزير جديد، وزارتخانه بی يال و دم اشکم دادگستری
تقسيم مجلس به دو نيمه
موافقان و مخالفان دولت

 
 
 
 
 

غلامحسين الهام سخنگوی سابق شورای نگهبان که در دولت احمدی نژاد رئيس دفتر وی و سخنگوی دولت او شده بود، روز گذشته با 101 رای منفی و 23 رای ممتنع و 130 رای مثبت وزير دادگستری شد. تقريبا نيمی از اعضای مجلس هفتم که در جلسه حضور داشتند به غلامحسين الهام رای ندادند. عبور الهام از مجلس و قرار گرفتنش در سمت بی يال و دم اشکم وزارت دادگستری، آنقدر اهميت نداشت که به نمايش در آمدن موقعيت و ترکيب طرفداران و موافقان رئيس جهمور اهميت داشت. اگر آراء داده شده به وزير جديد دادگستری ملاک چنين سنجشی قرار گيرد، احمدی نژاد در ضعيف ترين موقعيت در مجلس قرار گرفته است و يک اشاره و يا حتی سکوت تائيد آميز برای برکنار کردن او در همين مجلس کافی است. مجلسی که شورای نگهبان از بيم طولانی شدن عمر آن – تاپايان رياست جمهوری احمدی نژاد- با يکجا برگزاری شدن دو انتخابات پارلمانی و رياست جمهوری مخالفت کرد و اکنون برای تعيين تکليف با رئيس جمهور وقت چندانی دراختيار ندارد!