ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

امام جمعه ميانه به ضربه چاقو کشته شد

 
 
 
 
 

"حامدی"، امام جمعه شهرستان ميانه که به ضرب چاقوی يکی از ملاقات کنندگانش مجروح شده بود در بيمارستان درگذشت. پيرامون حواشی اين درگذشت همه خبرگزاری های داخلی خبر منتشر کرده اند- از جمله پيام های تسليت و يا تعطيل سه روزه ميانه- اما هيچکدام تاکنون ننوشته اند ضاربت کيست؟ به چه دليل و انگيزه ای امام جمعه شهر را کشته؟ دستگير شده يا خير؟ نام و مشخصاتش چيست؟ و چه آشنائی با امام جمعه داشته، در خانه او چه می کرد؟ و نوع سلاح سردی که برای اين ترور از آن استفاده کرده چه بوده است؟

سانسور حکومتی که چون بختک روی مطبوعات وخبرگزاری ها افتاده، چنان اخبار و گزارش های سياسی را از محتوا تهی کرده و خبرها را بی دست و پا و اشکم کرده که گوئی به دوران پس از کودتای 28 مرداد و حاکميت فرمانداری نظامی کودتا بازگشته ايم.