جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ادعای تازه امريکا
کشف تفنگ های ايران
در مخفيگاه های عراقی
 
 
 
 

 

در ادامه کارزار تبليغاتی که برای جلب کامل افکار عمومی امريکا جهت اقدام عملی ارتش اين کشور عليه ايران جريان دارد، روز گذشته ارتش امريکا درعراق اعلام داشت که از پايگاه های زير زمينی نيروهای شبه نظامی شيعه عراقی حدود يکصد قبضه تفنگ دور زن اتوماتيک کشف کرده است که همگی ساخت کشور اطريش می باشد. اين سلاح ها در سال 2004 ازطرف کشور اطريش به جمهوری اسلامی، با توجيه مقابله با قاچاقچيان مواد مخدر فروخته شده است. ويژگی اين سلاح ها تک تيراندازی دقيق از راه دور می باشد و به همين دليل گران ترين تفنگ دور زن جهان است. همراه با اين سلاح ها، شمار جليقه ضد گلوله، دوربين های ويژه تيرانداری در شب نيز کشف شده است. قيمت تفنگ ها نيز هر قبضه 20 هزار يورو اعلام شده است.