جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

دولت امريکا اعلام کرد
مقتدا صدر به ايران گريخته

 
 
 
 
 

شب گذشته- به وقت ايران- دولت امريکا مدعی شد که مقتدا صدر از عراق گريخته و وارد ايران شده است. بصورت همزمان، دولت عراق نيز اعلام داشت که بمدت سه روز مرزهای اين کشور با ايران و سوريه را می بندد. با آنکه دليل بستن اين مرزها اعلام نشده؛ اما حدس زده می شود که در درجه نخست اين مرزها برای جلوگيری از برخی عقب نشينی ها به ايران و سوريه و ادامه دستگيری ها صورت گرفته است. سخنگوی دولت امريکا در همين ارتباط اعلام داشت که نيروهای شبه نظامی مقتدا صدر يا ايرانی اند و يا تعليم ديده در ايران و خود وی نيز از نظر مالی و تسليحاتی از تهران حمايت می شده است. سخنگوی مقتدا صدر خروج وی از عراق را تکذيب کرد اما هيچ تصويری که وی را درخاک عراق نشان دهد ارائه نشده است.

دولت امريکا همچنين مدتی شد که ابوحمزه يکی از رهبران القاعده نيز به ايران گريخته است و اين درحالی است که عکس رهبر جهاد اسلامی فلسطين نيز بعنوان يک مجرم فراری همراه با جايزه ای که برای دستگيری او تعين شده انتشار يافت.

اين اخبار که اکنون خبر پرهياهوی کشته شدن 170 امريکائی با سلاح های ارسالی ايران به عراق را کامل می کند، آشکارا زمينه های دخالت های مستقيم و گام به گام امريکا در ايران را فراهم می سازد و حدس زده می شود که بزودی از رهبران ايران خواسته شود تا اين افراد را برای محاکمه تحويل دهند.