ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

پس از کره شمالی
5 احتمالی که در برابر ايران است
جواد شيرزاد

 
 
 
 
 

موافقت کره شمالی با متوقف کردن فعاليت های هسته ای  با توجه به کسب امتيازهای زيادی که از بقيه کشورها دريافت کرد، پيامدهای زيادی برای ايران در پی خواهد داشت که بخشی از آن ميتواند شامل موارد زير باشد:

1- برای جامعه جهانی محرز شد که اگر کشوری وارد کلوپ هسته ای شود، کنترل آن کشور تقريبا غير ممکن بوده و مستلزم پرداخت هزينه های بسيار گزافی خواهد بود. لذا اقدام قاطع و عاجل در مقابل بقيه کشورهای مدعی هسته ای شدن بهترين و ضروری ترين گزينه شد.

2- با خارج شدن  شرايط کره از حالت بحرانی عملا ايران در صدر فهرست مقابله جهانی قرار گرفت و فشارهای تحميلی به ايران پس از آسودگی خاطر آمريکا و جامعه بين الملل از خطر کره شمالی هسته ای افزايش خواهد يافت.

3- اکنون امريکا و اروپا برای تحميل شرايطشان به ايران مصمم تر شده اند. کره شمالی از روز اول رسما اعلام کرده بوده است که در صدد دستيابی به سلاح اتمی است. درحاليکه ايران تاکنون به دفعات اعلام کرده که هدفش استفاده صلح آميز از تکنولوژی هسته ايست. حال اگر ايران نتواند ثابت کند که بدنبال سلاح اتمی نيست، به فرض دست يابی به اين سلاح و يا کشف چنين سلاحی توسط امريکا و يا سازمان انرژی هسته ای در ايران، آمريکا خواهد توانست با طرح اين ادعا که ايران جامعه جهانی را فريب داده بود و به هيچ روی طرف مذاکره قابل اعتمادی نيست، عليه ايران وارد عمل شود. اين ورود به عمل در شرايطی است که نه مانند کره شمالی، چين قدرتمند را در همسايگی خود دارد و همسايگان بی دغدغه از رقابت را. ميزان شدت عمل با ايران را در اين دو نقطه ضعف نيز می توان جستجو کرد.

 4- امتيازهای اخذ شده از سوی کره شمالی در راستای تامين انرژی جايگزين انرژی هسته ای بوده است که ايران به عنوان چهارمين کشور نفت خيز و دومين کشور دارای ذخاير گازی امکان استفاده از چنين امتيازی را نخواهد داشت.

5- تن دادن کره به معامله برای لغو تحريم ها، عملا نشان داد که برخلاف شعارهای رهبران جمهوری اسلامی تحريم ابزار بسيار قدرتمندی است که حتی کشوری مانند کره شمالی که واردات به مراتب کمتری از ايران داشته و دارای يک حکومت کاملا متمرکز می باشد را از پای در می آورد. حال تحمل فشار اين تحريم ها برای کشوری که صد در صد وابسته به صادرات نفت و واردات رسمی و قاچاق سالانه بيش از پنجاه ميليارد دلار کالای خارجی است عملا غير ممکن خواهد بود.