جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  نظر 4 مقام سابق "سيا"
درباره حمله امريکا به ايران
ترجمه فريبرز محسنی
 
 
 
 

 

چهار تن از افسران پيشين سازمان اطلاعات مرکزی امريکا "سيا" بيانيه مشترکی را دراختيار مجله "هارپر" گذاشتند تا منتشر شود. اين بيانه در ارتباط است با امكان برخوردهای نظامی ايران و آمريكا.

جمع بندی نظرات اين چهار تن بموجب مندرجات اين بيانيه چنين است:

"احتمال برخورد با ايران وجود دارد. البته بر سر اين كه آيا دولت بوش سرگرم طراحی اين حمله است و يا حادثه ای برخاسته از تنش بين ايران و آمريكا در خليج فارس موجب اين برخورد خواهد شد، بين اين چهارتن اختلاف نظر وجود دارد."

دبير مسئول  بخش واشنگتن مجله هارپر با اين چهار تن مصاحبه كرده است. دو نفر از آنها اظهار داشتند مايل نيستند نامشان آشكار شود. مقاله در وبلاگ بابيلون در واشنگتن به عنوان بخشی از "گفتگوی روی خط" آمده است. درآنجا سيلوراشتاين از كارشناسان متخصص در امور خاور ميانه و اطلاعات نظامی، با اين چهار تن مصاحبه می کند:

"ميلت بيرن" كه در سال های 1986 تا 1989 به عنوان رئيس سيا در پاكستان خدمت كرده اقدام نظامی در ايران را به عنوان عملی "جنون آميز" توصيف می کند. با اين حال او هم اعلام خطر می كند كه "آمريكايی ها بايد آماده روزی باشند كه صبح برخيزند و خود را در حال جنگ با ايران بيابند". آن شواهدی که دولت بوش در روزهای اخير بعنوان دلائل كمك های نظامی ايران به شورشيان عراق ارائه می کند تلاش کاخ سفيد برای خلق موقعيت دلخواه است.

دومين مقام مسئول سيا كه نامش اعلام نشده در سال 2003 در خليج فارس خدمت كرده است. او می گويد که معتقد نيست دولت بوش در حال طرح ريزی جنگ بر ضد ايران است. ارتش امريکا نيزخواستار چنين چيزی نيست و ...ايران امكانات زيادی برای ضربه زدن به ما دارد . با اين همه او نيز معتقد است كه جنگ می تواند با يك اشتباه آغاز شود. برخی اقدامات می تواند احتمال رويارويی غير منتظره را افزايش می دهد. مردم نمی توانند تصور كنند خليج فارس چه اندازه كوچك است. وقتی شما در هر دو سو 19 سال سابقه جدل داريد، بايد برای حادثه ای كه می تواند از كنترل خارج شود راهكاری بيابيد.

فرانك آندرسون كه سه دوره به عنوان رئيس سيا در خاور ميانه خدمت كرده به عنوان سومين نفر اظهار نظر كرد: "چرا ما قفل شده ايم و فقط به فكر حمله به ايران هستيم؟". او اخطار كرد: "اقليت قابل توجهی از مقامات كه به كار ايران مشغولند از رئيس جمهور ايران كه سياستش عمدتا بر مبنای راديكاليسم و بی پروا ضد آمريكايی است به شدت بر انگيخته می شوند" و اين امر می تواند سناريوی آماده ای برای جنگ باشد. برای يك اقدام جدی كه منجر به شروع جنگ شود از هر دو سو محدوديت هايی وجود دارد.

چهارمين نفر كه يك مامور سيا "با تجربه وسيع در خاور ميانه" است معتقد است "دولت بوش مشغول طرح ريزی جنگ است. البته بعيد است كاخ سفيد به يك باره مشغول جنگ شود ولی تلاش می كند ايران را تحت فشار قرار دهد تا دست به عمل تحريك آميز بزند. بوش اميد دارد ايران دست به آن چنان عمل نظامی بزند كه دولت او بتواند توسط آن هجوم به ايران را موجه سازد. از آن جا كه دولت بوش در جنگ عليه عراق با اتهاماتی روبروست در  تلاش  است وضعيتی ايجاد كند تا چنين جلوه گر شود که جنگ عليه ايران ضرورت دارد".